Wielkość czcionki:

A A+ A++

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGU RP Oddział Regionalny w Małopolsce

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGU RP Oddział Regionalny w Małopolsce

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce z siedzibą w Krynicy-Zdroju,  które odbędzie się dnia 24 listopada  2023 r., o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Ratusza w Muszynie (ul. Rynek 31).

 

Program Obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
Oddział Regionalny w Małopolsce
w dniu 24 listopada 2023 r. w Muszynie

24 listopad 2023 r.
Godz. 11:00

Miejsce obrad:
Sala konferencyjna Ratusza w Muszynie
ul. Rynek 31

1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SGU RP Oddział Regionalny w Małopolsce.
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce.
3.    Wybór Komisji NWZCz SGU RP OR: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”.
5.    Dyskusja.
6.    Wolne wnioski i zakończenie zebrania.