Wielkość czcionki:

A A+ A++

Interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi:

05-04-2021, Interpelacja nr 22234

w sprawie braku wsparcia uzdrowisk, gmin uzdrowiskowych w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - ZOBACZ

Zgłaszacący: Zofia Czernow
Joanna Frydrych
Marek Hok
Monika Wielichowska

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 


29-03-2021, Interpelacja nr 22030

w sprawie pominięcia wsparcia gmin uzdrowiskowych w Krajowycm Planie Odbudowy - ZOBACZ

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Adresat: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Zdrowia


23-03-2021, Interpelacja nr 21867

w sprawie sytuacji finansowej uzdrowisk na terenie gm. Goczałkowice-Zdrój - ZOBACZ

Zgłaszający: Małgorzata Pępek

Adresat: Minister Zdrowia


26-02-2021, Interpelacja nr 20491

w sprawie sytuacji finansowej uzdrowisk w gm. Goczałkowice-Zdrój - ZOBACZ

Zgłaszający: Mirosława Nykiel

Adresat: Minister Zdrowia


07-02-2021, Interpelacja nr 19512

w sprawie nadania statusu uzdrowiska obszarowi ochrony uzdrowiskowej Latoszyn i Podegrodzie w gm. Dębica, woj. podkarpackie - ZOBACZ

Zgłaszający: Zbigniew Chmielowiec

Adresat: Prezes Rady Ministrów


05-01-2021, Interpelacja nr 17277

w sprawie uzdrowisk na Podkarpaciu - ZOBACZ

Zgłaszający: Wiesław Buż

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 


11-09-2020, Interpelacja nr 10902

w sprawie uregulowania najmu krótkoterminowego - ZOBACZ

Zgłaszacący: Wanda Nowicka

Adresat: Minister Rozwoju

 


08-09-2020, Interpelacja nr 10775

w sprawie sytuacji finansowo-gospodarczej gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszacący: Waldemar Sługocki

Adresat: Minister Zdrowia

 


27-08-2020, Interpelacja nr 10353

w sprawie drastycznego zmniejszenia się przychodów gmin - kurortów z tytułu opłaty uzdrowiskowej od 70 do nawet 90 proc. ze względu na pandemię COVID-19 - ZOBACZ

Zgłaszacący: Tomasz Olichwer

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 


24-08-2020, Interpelacja nr 10186

w sprawie prowadzenia działalnosci z zakresu m.in. lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej na terenach "obszarów czerwonych" - ZOBACZ

Zgłaszajacy: Patryk Wicher

Adresat: Minister Zdrowia


21-08-2020, Interpelacja nr 10128

w sprawie funkcjonowania uzdrowisk w strefach czerwonych koronawirusa - ZOBACZ

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Adresat: Minister Zdrowia


18-08-2020, Interpelacja nr 9972

w sprawie zmiany restrykcji i wyłaczenia gminy uzdrowiskowej Krynica-Zdrój z czerwonej strefy - ZOBACZ

Zgłaszajacy: Urszula Nowogórska

Adresat: Minister Rozwoju, Minister Zdrowia


10-08-2020, Interpelacja nr 9545

w sprawie ponownego zamknięcia uzdrowisk w powiecie nowosądeckim - ZOBACZ

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Adresat: Minister Zdrowia


16-06-2020, Interpelacja nr 8051

w sprawie procedur powrotu do sanatoriów i miejsc uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Adresat: Minister Zdrowia


08-06-2020, Interpelacja nr 7553

w sprawie pomocy gminom uzdrowiskowym w paśmie sudeckim - ZOBACZ

Zgłaszacący: Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 


29-05-2020, Interpelacja nr 7060

w sprawie wsparcia i pomocy dla gmin i miejscowości uzdrowiskowych z terenu południowej Małopolski - ZOBACZ

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Adresat: Prezes Rady Ministrów


20-05-2020, Interpelacja nr 6516

w sprawie dotacji Ministerstwa Zdrowia dla gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszacący: Magdalena Łośko

Adresat: Minister Zdrowia

 


20-05-2020, Interpelacja nr 6515

w sprawie wsparcia dla gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszacący: Magdalena Łośko

Adresat: Minister Rozwoju

 


17-05-2020, Interpelacja nr 6293

w sprawie trudnej sytuacji polskich uzdrowisk - ZOBACZ

Zgłaszający: Tomasz Olichwer

Adresat: Prezes Rady Ministrów


20-04-2020, Interpelacja nr 4745

w sprawie planowanej lokalizacji izolatorów na aterenie Krynicy-Zdroju w  woj. małopolskim - ZOBACZ

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Adresat: Prezes Rady Ministrów


30-03-2020, Interpelacja nr 3788

w sprawie sytuacji gmin o statusie uzdrowiska w związku z ogłoszeniem stanu epidemii - ZOBACZ

Zgłaszający: Katarzyna Osos

Adresat: Minister Rozwoju


24-02-2020, Interpelacja nr 2625

w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi - ZOBACZ

Zgłaszacący: Monika Wielichowska

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 


29-01-2020, Interpelacja nr 1763

w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi - ZOBACZ

Zgłaszacący: Urszula Nowogórska

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 


13-01-2020, Interpelacja nr 1380

w sprawie prywatyzacji uzdrowisk w Konstancinie, Iwoniczu-Zdroju oraz w Kamieniu Pomorskim - ZOBACZ

Zgłaszający: Adam Szłapka

Adresat: Prezes Rady Ministrów


17-12-2019, Interpelacja nr 941

w sprawie propozycji likwidacji opłaty uzdrowiskowej - ZOBACZ

Zgłaszający: Michał Krawczyk

Adresat: Minister Rozwoju


31-10-2019, Interpelacja nr 34035

w sprawie pomysłu zlikwidowania opłaty uzdrowiskowej i zastąpienia jej podatkiem turystycznym - ZOBACZ

Zgłaszacący: Piotr Uruski

Adresat: Minister Sportu i Turystyki

 


05-09-2019, Interpelacja nr 33603

w sprawie zasadności poboru opłat miejscowych i środowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszający: Paulina Hennig-Kloska

Adresat: Minister Zdrowia


24-04-2019, Interpelacja nr 31187

w sprawie jakości powietrza w uzdrowiskach - ZOBACZ

Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka

Adresat: Minister Środowiska


11-04-2019, Interpelacja nr 30982

w sprawie spółki z udziałem Skarbu Państwa - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA -ZOBACZ

Zgłaszający :Zdzisław Gawlik

Adresat: Prezes Rady Ministrów


01-04-2019, Interpelacja nr 30648

w sprawie  sytuacji kadrowej oraz finansowej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA - ZOBACZ

Zgłaszający: Marek Sowa

Adresat: Prezes Rady Ministrów


21-03-2019, Interpelacja nr 30380

w sprawie regulacji prawnych określających standardy prowadzenia leczenia uzdrowiskowego - ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Maciej Masłowski

Adresat: Minister Zdrowia


13-03-2019, Interpelacja nr 30268

w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty uzdrowiskowej i miejscowej - ZOBACZ

Zgłaszający: Józef Leśniak

Adresat: Minister Finansów


07-02-2019, Interpelacja nr 29450

w sprawie gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszający: Jacek Falfus

Adresat: Minister Zdrowia


28-01-2019, Interpelacja nr 29157

w sprawie stanu polskich uzdrowisk - ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Skutecki, Paweł Szramka

Adresat: Minister Zdrowia


21-01-2019, Interpelacja nr 29006

w sprawie wsparcia rozwoju uzdrowisk w północno - wschodniej Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Jacek Protas

Adresat: Minister Sportu i Turystyki, Minister Zdrowia


15-01-2019, Interpelacja nr 28913

w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszający: Joanna Frydrych

Adresat: Minister Zdrowia

 


02-01-2019, Interpelacja nr 28555

w sprawie potrzeby zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Zgłaszający: Artur Gierada

Adresat: Minister Zdrowia


18-11-2018, Interpelacja nr 27769

w sprawie czystego powietrza - ZOBACZ

Zgłaszający: Małgorzata Zwiercan

Adresat: Minister Przedsiębiorczości i Technologii


29-10-2018, Interpelacja nr 27089

w sprawie działań na rzecz kształtowania polityki ochrony powietrza w kraju - ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Skutecki

Adresat: Minister Środowiska


13-07-2018, Interpelacja nr 23955

w sprawie ustalenia przebiegu stref uzdrowiskowych-ZOBACZ

Zgłaszający: Zbigniew Chmielowiec

Adresat: Minister Zdrowia


14-05-2018, Interpelacja nr 22284

w sprawie rządowego programu "Czyste powietrze"-ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Pudłowski

Adresat: Minister Środowiska


16-03-2018, Interpelacja nr 20507

w sprawie ustalania przebiegu stref uzdrowiskowych–ZOBACZ

Zgłaszający: Zbigniew Chmielowiec

Adresat: Minister Zdrowia


12-01-2018, Interpelacja nr 18375

w sprawie wydania wiążącej dla wszystkich gmin Małopolski interpretacji przepisów dotyczących realizacji programów unijnych  do walki ze smogiem–ZOBACZ

Zgłaszający: Agnieszka Ścigaj

Adresat: Prezes Rady Ministrów


14-01-2018, Interpelacja nr 18710

w sprawie systemu ostrzegania przed smogiem–ZOBACZ

Zgłaszający: Tomasz Rzymkowski

Adresat: Minister Środowiska


14-12-2017, Interpelacja nr 18146

w sprawie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce–ZOBACZ

Zgłaszający: Marek Sowa, Monika Rosa, Jerzy Meysztowicz, Ewa Lieder, Kornelia Wróblewska

Adresat: Minister Środowiska


31-07-2017, Interpelacja nr 14492

w sprawie pobierania opłaty miejscowej–ZOBACZ

Zgłaszający: Leszek Korzeniowski

Adresat: Minister Środowiska


10-04-2017, Interpelacja nr 11557

w sprawie szczegółowych działań dotyczących poprawy jakości powietrza–ZOBACZ

Zgłaszający: Tomasz Kostuś

Adresat: Minister Energii


10-04-2017, Interpelacja nr 11554

w sprawie działań dotyczących zwalczania smogu–ZOBACZ

Zgłaszający: Tomasz Kostuś

Adresat: Minister Środowiska


08-03-2017, Interpelacja nr 10958

w sprawie zastosowania niskoemisyjnych, bezdymnych paliw stałych z odzyskiem energii w gospodarstwach domowych– ZOBACZ 

Zgłaszający:Jarosław Sachajko

Adresat: Minister Środowiska


08-03-2017, Interpelacja nr 10956

w sprawie pomiaru jakości powietrza–ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Grabowski, Jarosław Sachajko

Adresat: Minister Środowiska


24-02-2017, Interpelacja nr 10569

w sprawie drewna energetycznego–ZOBACZ

Zgłaszający: Wojciech Murdzek

Adresat: Minister Środowiska


23-02-2017, Interpelacja nr 10567

w sprawie kryteriów oceny wniosków o badawcze odwierty geotermalne– ZOBACZ

Zgłaszający: Tomasz Rzymkowski, Bartosz Józwiak

Adresat: Minister Środowiska

 


22-02-2017, Interpelacja nr 10476

w sprawie zakupu i utrzymania automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza w WielkopolsceZOBACZ

Zgłaszający: Adam Szłapka

Adresat: Minister Środowiska


21-02-2017, Interpelacja nr 10421

w sprawie działań ograniczających zanieczyszczenia powietrzaZOBACZ

Zgłaszający: Ewa Lieder

Adresat: Minister Środowiska


20-02-2017, Interpelacja nr 10399

w sprawie operatów uzdrowiskowych–ZOBACZ

Zgłaszający: Radosław Lubczyk

Adresat: Minister Zdrowia


16-02-2017, Interpelacja nr 10309

w sprawie przeciwdziałania powstawaniu smogu ZOBACZ

Zgłaszający: Arkadiusz Marchewka

Adresat: Minister Środowiska


14-02-2017, Interpelacja nr 10227

w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych–ZOBACZ

Zgłaszający: Andrzej Maciejewski

Adresat: Minister Zdrowia


13-02-2017, Interpelacja nr 10184

w sprawie rządowego wsparcia dla wymiany pieców o niskich standardach emisyjnychZOBACZ

Zgłaszający: Cezary Grabarczyk

Adresat: Minister Środowiska


13-02-2017, Interpelacja nr 10168

w sprawie zanieczyszczonego powietrza i jego wpływu na zdrowie Polaków–ZOBACZ

Zgłaszający: Monika Wielichowska

Adresat: Minister Zdrowia


13-02-2017, Interpelacja nr 10169

w sprawie zanieczyszczenia powietrza i przekraczanych norm stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w województwie dolnośląskimZOBACZ

Zgłaszający: Monika Wielichowska

Adresat: Minister Środowiska


11-02-2017, Interpelacja nr 10119

w sprawie rehabilitacji osób cierpiących na choroby wywołane smogiem–ZOBACZ

Zgłaszający: Krzysztof Brejza, Jarosław Urbaniak

Adresat: Minister Środowiska


09-02-2017, Interpelacja nr 10068

w sprawie braku skutecznych narzędzi dla samorządów, niezbędnych do zmniejszenia tzw. niskiej emisji i walki ze smogiemZOBACZ

Zgłaszający: Łukasz Zbonikowski

Adresat: Minister Środowiska


19-02-2017, Interpelacja nr 10068

w sprawie braku skutecznych narzędzi dla samorządów, niezbędnych do zmniejszenia tzw. niskiej emisji i walki ze smogiem ZOBACZ

Zgłaszający: Łukasz Zbonikowski

Adresat: Minister Środowiska


08-02-2017, Interpelacja nr 10009

w sprawie możliwości zmian prawa umożliwiających samorządom wojewódzkim egzekwowanie działań podejmowanych w ramach Programów Ochrony Powietrza przez samorządy gminne i powiatoweZOBACZ

Zgłaszający: Marek Opioła

Adresat: Minister Środowiska


07-02-2017, Interpelacja nr 9975

w sprawie monitoringu jakości powietrza ZOBACZ

Zgłaszający: Artur Szałabawka

Adresat: Minister Środowiska


07-02-2017, Interpelacja nr 9970

w sprawie czynników odpowiadających za smog w PolsceZOBACZ

Zgłaszający: Małgorzata Niemczyk

Adresat: Minister Środowiska


07-02-2017, Interpelacja nr 9953

w sprawie działań antysmogowych rządu - ZOBACZ

Zgłaszający: Adam Korol

Adresat: Prezes Rady Ministrów

 

02-02-2017, Interpelacja nr 9876

w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących odnawiania statusu uzdrowiska - ZOBACZ

Zgłaszający: Ewa Lieder, Jerzy Meysztowicz, Monika Rosa, Marek Sowa

Adresat: Minister Środowiska, Minister Zdrowia


02-02-2017, Interpelacja nr 9844

w sprawie poprawy jakości powietrza i wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych - ZOBACZ

Zgłaszający: Marzena Machałek

Adresat: Minister Rozwoju


01-02-2017, Interpelacja nr 9826

w sprawie zanieczyszczonego powietrza w Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Zbigniew Chmielowiec

Adresat: Minister Środowiska


30-01-2017, Interpelacja nr 9739

w sprawie sposobu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego od 2018 r. - ZOBACZ

Zgłaszający: Radosław Lubczyk

Adresat: Minister Zdrowia


30-01-2017, Interpelacja nr 9733

w sprawie tzw. opłaty klimatycznej - ZOBACZ

Zgłaszający: Maria Małgorzata Janyska, Krystyna Sibińska

Adresat: Minister Finansów


26-01-2017, Interpelacja nr 9673

w sprawie regulacji dotyczących uzdrowisk w świetle kontroli NIK - ZOBACZ

Zgłaszający: Grzegorz Furgo

Adresat: Minister Zdrowia, Minister Środowiska


23-01-2017, Interpelacja nr 9489

w sprawie poprawy jakości powietrza w Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Ewa Kołodziej, Wojciech Król, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Izabela Leszczyna, Mirosława Nykiel, Danuta Pietraszewska, Marian Zembala

Adresat: Prezes Rady Ministrów


12-01-2017, Interpelacja nr 9285

w sprawie podejmowanych przez Radę Ministrów działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Joanna Augustynowska, Grzegorz Furgo, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kobyliński, Ewa Lieder, Jerzy Meysztowicz, Piotr Misiło, Mirosław Pampuch, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, Marek Ruciński, Marek Sowa, Michał Stasiński, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Adam Szłapka, Krzysztof Truskolaski, Kornelia Wróblewska, Witold Zembaczyński

Adresat: Prezes Rady Ministrów


11-01-2017, Interpelacja nr 9262

w sprawie przeciwdziałania zjawisku smogu w Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Małgorzata Niemczyk

Adresat: Prezes Rady Ministrów


09-01-2017, Interpelacja nr 9245

w sprawie wysokiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Joanna Schmidt

Adresat: Minister Zdrowia, Minister Środowiska


19-12-2016, Interpelacja nr 8806

w sprawie przekraczania norm zanieczyszczenia powietrza w Polsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Norbert Obrycki

Adresat: Minister Środowiska


06-12-2016, Interpelacja nr 8398

w sprawie realizacji inwestycji turystycznych w kontekście ochrony przyrody - ZOBACZ

Zgłaszający: Małgorzata Pępek

Adresat: Minister Środowiska


01-12-2016, Interpelacja nr 8285

w sprawie długiego czasu oczekiwania przez mieszkańców województwa śląskiego na leczenie uzdrowiskowe - ZOBACZ

Zgłaszający: Wojciech Król

Adresat: Minister Zdrowia


29-11-2016, Interpelacja nr 8199

w sprawie problemu zanieczyszczenia powietrza i braku skutecznych rozwiązań - ZOBACZ

Zgłaszający: Paweł Pudłowski

Adresat: Minister Zdrowia


15-11-2016, Interpelacja nr 7790

w sprawie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza - ZOBACZ

Zgłaszający: Bogusław Sonik

Adresat: Minister Środowiska


14-09-2016, Interpelacja nr 6148

W sprawie miejsca lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 2016-2018 — ZOBACZ

Zgłaszający:  Małgorzata Zwiercan

Adresat: Minister Zdrowia


17-08-2016, Interpelacja nr 5601

w sprawie zanieczyszczenia powietrza w PolsceZOBACZ

Zgłaszający: Michał Dworczyk

Adresat: Minister Środowiska


10-08-2016, Interpelacja nr 5497

w sprawie utworzenia specjalnego programu dla miejscowości szczególnie zagrożonych zanieczyszczonym powietrzem ZOBACZ

Zgłaszający: Arkadiusz Mularczyk

Adresat: Minister Środowiska


30-06-2016, Interpelacja nr 4505

w sprawie stanu powietrza w Opolu ZOBACZ

Zgłaszający: Tomasz Kośtuś

Adresat: Minister Środowiska


30-06-2016, Interpelacja nr 4502

w sprawie rozwijania świadomości społecznej młodych Polaków co do zagrożeń, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza ZOBACZ

Zgłaszający: Marek Opioła

Adresat: Minister Środowiska


21-06-2016, Interpelacja nr 4319

w sprawie alarmujących danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w ŻywcuZOBACZ

Zgłaszający: Małgorzata Pępek

Adresat: Minister Środowiska


10-06-2016, Interpelacja nr 4105

w sprawie wysokości progów stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz wpływie zanieczyszczenia na zdrowie ludziZOBACZ

Zgłaszający: Marek Opioła

Adresat: Minister Środowiska


06-06-2016, Interpelacja nr 3912

w sprawie zanieczyszczeń powietrza polskich miast- ZOBACZ

Zgłaszający:  Paulina Hennig-Kloska

Adresat: Minister Środowiska


24-05-2016, Interpelacja nr 3631

W sprawie problemów z niską lesistością w Małopolsce - ZOBACZ

Zgłaszający: Dorota Niedziela, Marek Sowa


24-05-2016, Interpelacja nr 3564

W sprawie zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego konsekwencji dla zdrowia i życia obywateli - ZOBACZ

Zgłaszający: Joanna Schmidt


20-05-2016, Interpelacja nr 3474

W sprawie niepokojących informacji o wysokim poziomie zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach - ZOBACZ

Zgłaszający: Anna Nemś


16-05-2016, Interpelacja nr 3310

 w sprawie regulacji prawnych odnoszących się do przekroczeń norm skażenia powietrza — ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Krzysztof Brejza


05-05-2016, Interpelacja nr 3007

w sprawie pobierania tak zwanej opłaty klimatycznej, czyli opłaty miejscowej i uzdrowiskowej od osób fizycznych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Wojciech Król
 


27-04-2016, Interpelacja nr 2836

w sprawie standardów emisyjnych dla kotłów węglowych oraz jakości paliw - ZOBACZ

Poseł zgłaszający:  Krzysztof Gadowski
 


26-04-2016, Interpelacja nr 2832

W sprawie lesistości kraju - ZOBACZ

poseł zgłaszający: Józef Brynkus


24-04-2016, Interpelacja nr 2756

w sprawie utworzenia i wdrożenia ramowego państwowego planu walki z zanieczyszczeniami powietrza w Polsce, w tym przede wszystkim z niską emisją w województwie śląskim - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Krzysztof Sitarski


13-04-2016, Interpelacja nr 2528

w sprawie braku nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. dotyczącego zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości — ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Edward Siarka

 

12-04-2016, Interpelacja nr 2496

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych — ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Jan Łopata


11-04-2016, Interpelacja nr 2439

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych — ZOBACZ
Zgłaszający: Piotr Babinetz


11-04-2016, Interpelacja nr 2432

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowychZOBACZ

Poseł zgłaszający: Jarosław Sachajko


10-04-2016, Interpelacja nr 2421

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych — ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Wojciech Wilk


08-04-2016, Interpelacja nr 2396

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający:Joanna Mucha


07-04-2016, Interpelacja nr 2375

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Krzysztof Brejza


06-04-2016, Interpelacja nr 2351

w sprawie problemów w zakresie badań stanu czystości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Elżbieta Borowska


05-04-2016, Interpelacja nr 2300

w sprawie badań stanu czystości powietrza - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Andrzej Czerwiński


05-04-2016, Interpelacja nr 2293

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych — ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Piotr Uruski


21-03-2016, Interpelacja nr 1955

w sprawie aktualizacji operatów uzdrowiskowych w zakresie jakości powietrza i zmian przepisów w tym zakresieZOBACZ

Poseł zgłaszający: Joanna Frydrych


1-03-2016, Interpelacja nr 1458

w sprawie dofinansowania projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — ZOBACZ

Zgłaszający: Józef Lassota, Dorota Niedziela, Marek Sowa


21-07-2015, Interpelacja nr 33827

w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 2015 r. dotyczącego ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Edward Siarka


12-06-2015, Interpelacja nr 33151

w sprawie leczenia sanatoryjnego i rehabilitacyjnego-ZOBACZ

Zgłaszający: Józef Lassota


03-03-2015, Interpelacja nr 31537

w sprawie obowiązku prowadzenie pełnej księgowości przez stowarzyszenia-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Iwona Kozłowska


24-02-2015, Interpelacja nr 31440

w sprawie nieprawidłowości przy odprowadzaniu ścieków pokąpielowych w gm. Busko-Zdrój-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31438

w sprawie nieprawidłowości przy odprowadzaniu ścieków pokąpielowych w gm. Solina-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31437

w sprawie nieprawidłowości przy odprowadzaniu ścieków pokąpielowych w gm. Jelenia Góra-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31435

w sprawie odprowadzania ścieków przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polańczyku bez posiadania zezwolenia-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31434

w sprawie nieuwzględnienia problematyki ścieków pokąpielowych w operacie uzdrowiskowym gm. Jelenia Góra-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31432

w sprawie nieuwzględnienia problematyki ścieków pokąpielowych w operacie uzdrowiskowym gm. Solina-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31433

w sprawie nieuwzględnienia problematyki ścieków pokąpielowych w operacie uzdrowiskowym gm. Krynica-Zdrój-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


24-02-2015, Interpelacja nr 31425

w sprawie nieprawidłowości przy odprowadzaniu uzdrowiskowych ścieków pokąpielowych w Krynicy Zdrój-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka


29-01-2015, Interpelacja 30682

w sprawie nieprawnie pobieranych opłat za korzystny klimat w miejscowościach uzdrowiskowych w Polsce-ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Tadeusz Woźniak


22-10-2014, Interpelacja nr 29245

w sprawie utrzymania przez gm. Goczałkowice-Zdrój statusu uzdrowiska - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Jerzy Sądel


13-10-2014, Interpelacja nr 29108

w sprawie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Jarosław Gowin


29-09-2014, Interpelacja nr 28879

w sprawie wprowadzenia przepisów usprawniających regulacje stanu prawnego dróg gminnych-ZOBACZ

Zgłaszający: Józef Lassota oraz grupa posłów


25-09-2014, Interpelacja nr 28812

w sprawie odpowiedniego poziomu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Polak


19-09-2014, Interpelacja nr 28719

w sprawie wspierania prawidłowego funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Anna Zalewska


10-09-2014, Interpelacja nr 28532

w sprawie planowanej przez Urząd Morski w Gdyni stacji radarowej w Ustce - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Dorota Arciszewska-Mielewczyk


29-08-2014, Interpelacja nr 28388

w sprawie konieczności zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku -ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Piotr Babinetz


29-08-2014, Interpelacja nr 28386

w sprawie finansowania sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego — ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Piotr Babinetz


13-08-2014, Interpelacja nr 28074

w sprawie wyjaśnienia sytuacji dotyczącej finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na najbliższe lata - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Kuchciński


25-07-2014, Interepelacja nr 27800

w sprawie planów zmniejszenia przez NFZ wydatków na leczenie uzdrowiskowe na 2015 r. - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Rząsa


22-07-2014, Interpelacja nr 27665

w sprawie planów zmniejszenia w 2015 r. wydatków na leczenie uzdrowiskowe - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Kazimierz Ziobro


21-07-2014, Interpelacja nr 27604

w sprawie limitu miejsc parkingowych w strefie A na terenie uzdrowisk wynikającego z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Gos


14-07-2014, Interpelacja nr 27472

w sprawie pobierania klimatycznej opłaty miejscowej - ZOBACZ

Posłowie zgłaszający: Lidia Gądek, Józef Lassota, Anna Nemś


24-06-2014, Interpelacja nr 27016

w sprawie wydawania koncesji na wydobywanie kruszców w strefach ochrony środowiskowej gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Stanisław Szwed


20-06-2014, Interpelacja nr 26999

w sprawie wzrostu opłat za pobyt w sanatorium - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Wiesław Janczyk


09-06-2014, Zapytanie nr 6853

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Piwniczna-Zdrój - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


09-06-2014, Zapytanie nr 6851

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Muszyna - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


09-06-2014, Zapytanie nr 6847

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Krynica-Zdrój - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


09-06-2014, Zapytanie nr 6834

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Szczawnica - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


09-06-2014, Zapytanie nr 6832

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Rabka Zdrój - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


02-06-2014, Zapytanie nr 6809

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Uście Gorlickie - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


02-06-2014, Zapytanie nr 6808

w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej w związku z usunięciem skutków ulewnych deszczów, osuwisk oraz porywistych wiatrów, z uwzględnieniem szacunku i wyceny zgłoszonych i udokumentowanych strat, jakie powstały w wyniku działania ww. żywiołów w maju 2014 r. w gm. Sękowa - ZOBACZ

Poseł Wiesław Janczyk


28-05-2014, Interpelacja nr 26602

w sprawie przebiegu prywatyzacji Uzdrowiska Iwonicz SA - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Bogdan Rzońca


02-05-2014, Interpelacja nr 26213

w sprawie negatywnego wpływu eksploatacji Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia sp. z o.o. na działalność gm. uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Mirosława Nykiel


07-04-2014, Interpelacja nr 25882

w sprawie soli leczniczej - ZOBACZ

Posłowie zgłaszający: Zofia Czernow, Lidia Gądek, Józef Lassota


20-03-2014, Zapytanie nr 6416

w sprawie nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie ustanowienia odrębnej kategorii ulg transportowych dla dzieci i ich opiekunów udających się na leczenie sanatoryjne lub uzdrowiskowe - ZOBACZ

Poseł Marek Rząsa


13-03-2014, Interpelacja nr 25253

w sprawie zagospodarowania odpadów borowiny pozabiegowej - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Zofia Czernow, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


21-02-2014, Interpelacja nr 24826

w sprawie sztucznego zbiornika wodnego w Goczałkowicach - ZOBACZ

Posłowie zgłaszający: Piotr Chmielowski, Adam Kępiński


07-02-2014, Zapytanie nr 6178

w sprawie zasad kierowania pacjentów do sanatoriów - ZOBACZ

Poseł Ryszard Zawadzki


14-01-2014, Zapytanie nr 5976

w sprawie kosztów przejazdu dla dzieci i ich opiekunów na leczenie sanatoryjne - ZOBACZ

Poseł Marek Rząsa


30-12-2013, Interpelacja nr 23607

w sprawie zastoju w wykonywaniu inwestycji dotyczącej obwodnicy Nałęczowa, jak również stopniowego niszczenia zabytków kultury poprzez nieodpowiednio ulokowane inwestycje - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Michał Kabaciński


13-12-2013, Interpelacja nr 23402

w sprawie przyszłości lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży - ZOBACZ

Posłowie zgłaszający: Marek Hok, Magdalena Kochan, Marek Rząsa


12-12-2013, Interpelacja nr 23374

w sprawie pomocy państwa przy budowie obwodnicy miasta Nałęczowa - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Lech Sprawka


06-12-2013, Interpelacja nr 23220

w sprawie warunków prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Krzysztof Lipiec


02-12-2013, Zapytanie nr 5665

w sprawie kosztów przejazdu dzieci i ich opiekunów na leczenie sanatoryjne - ZOBACZ

Poseł Marek Rząsa


04-11-2013, Interpelacja nr 22270

w sprawie możliwości utraty statusu uzdrowiska przez niektóre miejscowości posiadające obecnie status - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Sławomir Kopyciński


04-11-2013, Interpelacja nr 22261

w sprawie konieczności zmiany w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych definicji zakładu przemysłowego na dostosowaną do realiów życiowych i potrzeb społeczności gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Maria Zuba


22-10-2013, Interpelacja nr 21879

w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Jarosław Rusiecki


15-10-2013, Interpelacja nr 21793

w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska niektórych miejscowości uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Gos


01-10-2013, Interpelacja nr 21456

w sprawie zmian przepisów dotyczących uzdrowisk - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Jacek Falfus


27-09-2013, Interpelacja nr 21373

w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej uzdrowisk - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Ewa Wolak


19-09-2013, Interpelacja nr 21103

w sprawie wzrastających cen za pobyt w sanatoriach - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Wiesław Janczyk


17-09-2013, Zapytanie nr 5260

w sprawie niedofinansowania gmin uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł Piotr Babinetz


12-09-2013, Interpelacja nr 20956

w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Kuchciński


04-09-2013, Interpelacja nr 20823

w sprawie groźby utraty statusu uzdrowiska przez 10 gmin, w tym uzdrowisko Cieplice-Zdrój będące częścią miasta Jelenia Góra - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Adam Lipiński


30-08-2013, Interpelacja nr 20720

w sprawie zmiany zapisu likwidującego zwolnienie kuracjuszy z opłaty uzdrowiskowej - ZOBACZ

Posłowie zgłaszający: Bogdan Rzońca, Jan Warzecha


19-04-2013, Interpelacja nr 17458

w sprawie uchylenia art. 2 pkt 13 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Andrzej Gut-Mostowy


26-04-2013, Interpelacja nr 17637

w sprawie ograniczeń w rozwoju gmin uzdrowiskowych

Zgłaszający: Jarosław Górczyński, Piotr Zgorzelski


05-04-2013, Interpelacja nr 17120

w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Piotr Babinetz


03-04-2013, Interpelacja nr 16916

w sprawie art. 2 pkt 13 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marek Rząsa


03-04-2013, Interpelacja nr 16920

w sprawie nowelizacji art. 2 pkt 13 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Zgłaszający: Edward Siarka


25-02-2013, Interpelacja nr 15030

w sprawie możliwości stworzenia programu pilotażowego dla gmin uzdrowiskowych w zakresie odnawialnych źródeł energii - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marian Cycoń


15-01-2013, Interpelacja nr 13509

w sprawie uwag do projektu programu priorytetowego ˝Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii˝ - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Stanisław Wziątek


05-11-2012, Interpelacja nr 11281

w sprawie zabudowy i wizerunku polskich uzdrowisk - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Marian Cycoń


14-06-2012, Oświadczenie

Posiedzenie nr 16 w dniu 14-06-2012
w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce i w gminach uzdrowiskowych. - ZOBACZ

Poseł Marian Cycoń


14-03-2012, Interpelacja nr 4854

w sprawie planowanych działań zmierzających do zmiany poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego sanatoryjnego dla dorosłych oraz rehabilitacji w sanatorium

Zgłaszający: Stanisław Wziątek


14-03-2012, Interpelacja nr 3046

w sprawie zmiany zasad naliczania opłat eksploatacyjnych za pobór wód głębinowych i wód leczniczych wykorzystywanych do produkcji wody mineralnej i innych napoi - ZOBACZ

Posłowie zgłaszający: Zofia Czernow, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


14-03-2012, Interpelacja nr 3046

w sprawie zmiany zasad naliczania opłat eksploatacyjnych za pobór wód głębinowych i wód leczniczych wykorzystywanych do produkcji wody mineralnej i innych napoi-ZOBACZ

Zgłaszający: Zofia Czernow
                        Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


12-03-2012, Interpelacja nr 2838

w sprawie możliwości podjęcia działań zmierzających do zmian obowiązującego prawa w zakresie odnoszącym się do naliczania opłat od wód głębinowych wykorzystywanych do produkcji wody mineralnej i napojów-ZOBACZ

Zgłaszający: Krzysztof Brejza


05-03-2012, Interpelacja nr 2755

w sprawie opłaty eksploatacyjnej od wód mineralnych i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu eksploatacji wód zwykłych-ZOBACZ

Zgłaszający: Izabela Katarzyna Mrzygłocka


29-02-2012, Interpelacja nr 2541

w sprawie stworzenia programu pilotażowego dla gmin uzdrowiskowych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) - ZOBACZ

Poseł zgłaszający: Stanisław Wziątek


10-02-2012, Interpelacja nr 1813

w sprawie podwyższenia opłaty eksploatacyjnej od wód mineralnych i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska od wód zwykłych-ZOBACZ

Zgłaszający: Mariusz Grad


27-01-2012, Interpelacja nr 1528

w sprawie naliczania opłat od wód głębinowych wykorzystywanych do produkcji wody mineralnej i napoi-ZOBACZ

Zgłaszający: Zbigniew Konwiński