Wielkość czcionki:

A A+ A++

Projekt "Od partnerstwa do kooperacji" Ustka

24.08.2015

Projekt

Informacja turystyczna w nadmorskim kurorcie to instytucja kluczowa dla wizerunku miejscowości. Jak pokazuje przykład Ustki – nawet tak ważne zadanie można w całości powierzyć organizacji pozarządowej. Miasto Ustka, jako partner tego projektu, zobowiązała się do zlecenia zadania publicznego w formule w nim wypracowanej. Zbiegło się to z innym projektem, realizowanym przez miasto. Ustka z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymała pieniądze na…

Czytaj więcej

Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w parku zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowej, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej

27.10.2014

Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w parku zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowej, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej

Okres realizacji: 2008-2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Przedmiotem projektu była budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowej, modernizacja obiektu kiwajki na źródle solankowym oraz kompleksowa modernizacja muszli koncertowej. Celem projektu był rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej…

Czytaj więcej

Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej-Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych

24.10.2014

Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej-Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych

Projekt realizowany był w latach 2009-2012. Dofinansowanie na jego realizacje w wys. 4 800 000zł gmina otrzymała w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 6, Spójność wewnątrz regionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A; Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji. Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu głównego jakim było poprawienie atrakcyjności…

Czytaj więcej

Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej

07.10.2014

Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 65 mln zł. Okres realizacji 2010-2013 Projekt zakłada wykonanie całorocznego, ekologicznego kompleksu basenowo- rekreacyjnego, wykorzystującego zasoby cieplickich wód termalnych, o właściwościach leczniczych i profilaktycznych. Oddany dla gości został…

Czytaj więcej

Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój

24.09.2014

Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój

Okres realizacji: 2010 – 2013

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 33 mln zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie jest inwestycją budowlaną polegającą na modernizacji i przebudowie ul. Mickiewicza i Placu Zwycięstwa oraz ul. Poprzecznej, ul. Pocztowej, ul. Kilińskiego i fragmentów…

Czytaj więcej