Wielkość czcionki:

A A+ A++
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP powstało w 1991 roku.

 

W dniach 27-29 października 1990r. w Busku-Zdroju, podczas II Sejmiku Samorządów Gmin Uzdrowiskowych zawiązano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.

Osobowość prawną Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych uzyskało na podstawie rejestracji w Sądzie dnia 7 marca 1991r.

 

SGU RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.

Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji i wspomaga procesy uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej gmin, na terenie których istnieje możliwość utworzenia uzdrowiska.

SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych,  zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Jednak najważniejszymi są: