Wielkość czcionki:

A A+ A++
Władzami Stowarzyszenia są: 
  1. Walne Zebranie Członków SGU RP
  2. Zarząd SGU RP
  3. Komisja Rewizyjna SGU RP

KADENCJA 2019-2023
Skład Zarządu SGU RP od dnia 1 grudnia 2022 r.:

1. Jan Golba - Prezes Zarządu  (Burmistrz Muszyny)
2. Wojciech Farbaniec– Zastępca Prezesa  (Burmistrz Rymanowa)
3. Jerzy Łużniak - Zastępca Prezesa (Prezydent Jeleniej Góry)
4. Mateusz Jellin - Członek Zarządu  (Burmistrz Polanicy Zdroju)
5. Aleksandra Gosk - Członek Zarządu (Przedstawiciel Sopotu)

Skład Zarządu SGU RP:

1. Jan Golba - Prezes Zarządu  (Burmistrz Muszyny)
2. Leszek Dzierżewicz– Zastępca Prezesa  (Burmistrz Ciechocinka)
3. Jerzy Łużniak - Zastępca Prezesa (Prezydent Jeleniej Góry)
4. Wojciech Farbaniec - Członek Zarządu  (Burmistrz Rymanowa)
5. Aleksandra Gosk - Członek Zarządu (Przedstawiciel Sopotu)

Skład Komisji Rewizyjnej SGU RP od dnia 1 grudnia 2022 r.:

1. Mirosława Boduch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Członek Honorowy SGU RP)
2. Małgorzata Małuch - Sekretarz Komisji Rewizyjnej (Wójt Sękowej)
3. Grzegorz Niezgoda - Członek Komisji Rewizyjnej  (Burmistrz Szczawnicy)
4. Stanisław Rokosz - Członek Komisji Rewizyjnej (Wójt Gminy Dębica)
5. Dariusz Chorużyk - Członek Komisji Rewizyjnej (Burmistrz Piwnicznej Zdroju)

Skład Komisji Rewizyjnej SGU RP od dnia 10 września 2019r.:

1. Mirosława Boduch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Członek Honorowy SGU RP)
2. Małgorzata Małuch - Sekretarz Komisji Rewizyjnej (Wójt Sękowej)
3. Grzegorz Niezgoda - Członek Komisji Rewizyjnej  (Burmistrz Szczawnicy)
4. Stanisław Rokosz - Członek Komisji Rewizyjnej (Wójt Gminy Dębica)
5. Mateusz Jellin - Członek Komisji Rewizyjnej (Burmistrz Polanicy Zdroju)

Skład Komisji Rewizyjnej SGU RP:

1. Mirosława Boduch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Członek Honorowy SGU RP)
2. Adriana Cerkowska-Markiewicz -Sekretarz Komisji Rewizyjnej (Przedstawiciel Ustki)
3. Grzegorz Niezgoda - Członek Komisji Rewizyjnej  (Burmistrz Szczawnicy)
4. Stanisław Rokosz - Członek Komisji Rewizyjnej (Wójt Gminy Dębica)
5. Mateusz Jellin - Członek Komisji Rewizyjnej (Burmistrz Polanicy Zdroju)