Wielkość czcionki:

A A+ A++

54. Pismo z dnia 26.04.2024 r. w sprawie podjęcia działań, dotyczących uregulowania kwestii naliczania opłat eksploatacyjnych. Zobacz pismo: SGU RP

53. Pismo z dnia 19.04.2024 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej. Zobacz pismo: SGU RP

52. Pismo z dnia 03.04.2024 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian zapisów dot. szpitali uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych proponowanych w rewizji KPOiZO. Zobacz pismo: SGU RP Zobacz pismo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

51. Pismo z dnia 18.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie opłaty uzdrowiskowej. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź na pismo: Ministerstwo Finansów

50. Stanowisko prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin uzdrowiskowych przyjęte na Walnym Zebraniu Członków SGU RP w dniu 1 czerwca 2023 roku w Połczynie-Zdroju. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź: Ministerstwo Zdrowia

49. Pismo z dnia 19.05.2023 r. w sprawie dokonania zmian postulowanych przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP w zakresie odnoszącym się do wydobywania i udostępniania kopaliny leczniczej na obszarze uzdrowiska oraz podwyższenia stawek opłaty eksploatacyjnej od wody leczniczej i objęcia opłatą eksploatacyjną w uzdrowiskach zwykłych wód głębinowych. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

48. Pismo z dnia 16.05.2023 r. w sprawie braku dedykowanego wsparcia dla uzdrowisk w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

47. Pismo z dnia 10.05.2023 r. w sprawie braku dedykowanego wsparcia dla uzdrowisk w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

46. Pismo z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian zapisów dot. szpitali uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych proponowanych w rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zobacz pismo: SGU RP

45. List otwarty w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 14.04.2023 r. Zobacz: LIST, odpowiedź: Ministerstwo Zdrowia

44. Pismo z dnia 03.04.2023 r. w sprawie projektu zmian przepisów w zapowiadanej w mediach reformie lecznictwa uzdrowiskowego. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź na pismo: Ministerstwo Zdrowia

43. Ponowne pismo z dnia 19.01.2023 r. w sprawie uruchomienia i sfinansowania programu  rozpoznania geologicznego kraju w zakresie poszukiwania i udostępniania wód leczniczych i termalnych dla celów balneologicznych. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź na pismo: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

42. Pismo z dnia 18.01.2023 r. w sprawie udzielenia informacji na temat działań podjętych przez resort finansów w sprawie przedstawionej propozycji wprowadzenia zmian w § 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.,  mających na celu uszczelnienie poboru opłaty uzdrowiskowej przez lokalnych inkasentów. Zobacz pismo SGU RP, odpowiedź na pismo: Ministerstwo Finansów

41. Pismo z dnia 25.11.2022 r. w sprawie wyodrębnienia środków dla gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zobacz pismo: SGU RP

40. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z dnia 06.10.2022 r. w sprawie zapowiadanych przez Ministra Zdrowia zmian  w  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz w systemie kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. Zobacz pismo: SGU RP

39. Pismo z dnia 25.07.2022 r. w sprawie  podwyższenia stawek opłaty eksploatacyjnej i objęcia opłatą eksploatacyjną w uzdrowiskach zwykłych wód głębionowych wykorzystywanych w procesie butelkowania wód mineralnych. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź na pismo: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

38. Pismo z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ujednolicenia zasad umowy o dotacje uzdrowiskowe . Zobacz pismo: SGU RP, pismo Ministerstwa Zdrowia.

37. Pismo z dnia 05.07.2022 r. w sprawie uszczelnienia poboru opłaty uzdrowiskowej przez lokalnych inkasentów. Zobacz pismo: SGU RP, odpowiedź na pismo: Ministerstwo Finansów

36. Pismo z dnia 23.06. 2022r. w sprawie utworzenia Narodowego Programu Inwestycji Turystyczno-Uzdrowiskowych. Zobacz pismo: SGU RP odpowiedź na pismo: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

35. Pismo z dnia 31.05.2022 r. w sprawie  uruchomienia i sfinansowania programu  rozpoznania geologicznego kraju w zakresie poszukiwania i udostępniania wód leczniczych i termalnych dla celów balneologicznych. Zobacz pismo SGU RP oraz odpowiedź na pismo: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

34. Apel z dnia 26.05.2022 r. o ponowną analizę i podjęcie prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych dotyczącym zmiany treści art. 49 ustawy. Zobacz pismo: SGU RPKancelaria Prezesa Rady Ministrów

33. Pismo z dnia 12.05.2021 r. w sprawie ustalenia  wysokości dotacji uzdrowiskowej w latach 2021 i 2022. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Zdrowia.

32. Pismo z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wydzielenia w ramach pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” - REACT EU dedykowanego wsparcia dla miast i gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

31. Pismo z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wydzielenia w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych środków finansowych oraz stworzenia programu Polskie Uzdrowiska z przeznaczeniem na pomoc dla miast i gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Zobacz pismo: SGU RP

30. Pismo z dnia dnia 15.03. 2021 r. w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zobacz pismo: SGU RP , odpowiedź na pismo: Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

29. Pismo z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego, w tym terminów ferii zimowych i przerwy letniej w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Edukacji i Nauki

28. Pismo z dnia 20.01.2021 r. w sprawie przywrócenia działalności gospodarczej w miejscowościach turystycznych. Zobacz pismo SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

27. Pismo z dnia 19.01.2021 r.  w sprawie ponownego otwarcia uzdrowisk, w celu realizacji świadczeń i rozszerzenia programu w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniodawców po przebytej chorobie COVID-19 na zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w uzdrowiskach. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Zdrowia

26. Pismo z dnia 28.12.2020 w sprawie objęcia opłatą eksploatacyjną w uzdrowiskach zwykłych wód głębinowych i  podwyższenia opłaty eksploatacyjnej. Zobacz pismo SGU RP Odpowiedź pismo: Ministerstwo Infrastruktury

25. Apel z dnia 03.12.2020 r. w sprawie właściwego wykorzystania możliwości uzdrowisk w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Zobacz: Pismo SGU RP Odpowiedź: Pismo Ministerstwo Zdrowia

24. Pismo z dnia 23.11.2020 r. dot. ogłoszenia terminu ferii zimowych 2021 w jednym terminie dla wszystkich województw. Zobacz: Pismo SGU RP. Odpowiedź: Pismo Ministerstwo Edukacji Narodowej

23. Pismo z dnia 18.11.2020 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególnosci gmin uzdrowiskowych. Zobacz: Pismo SGU RP. Odpowiedź Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

22. Pismo z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyłączenia z zakazu działalności w strefie żółtej i czerwonej basenów leczniczych i rehabilitacyjnych. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

21. Pismo z dnia 08.09.2020  r. w sprawie podjęcia prac nad zmianą ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r. Zobacz: Pismo SGU RP, Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

20. Pismo z dnia 07.08..2020 r. w sprawie poddawania nieodpłatnym testom na obecnośc koronawirusa pracowników zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz wyłączenie uzdrowisk z tzw. czerwonej strefy. Pismo SGU RP. Odpowiedź Ministerstwo Zdrowia

19.  Pismo z dnia 27.07.2020 r. o wydzielenie w Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 400 mln zł jako specjalnej puli środków dedykowanej wyłącznie gminom uzdrowiskowym w ramach „Uzdrowiskowej Tarczy Antykryzysowej.” Zobacz: Pismo SGU RP, Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju

18. Pismo z dnia 18.03.2020 r. w sprawie podjęcia pilnych prac związanych ze złagodzeniem w uzdrowiskach negatywnych skutków finansowo-gospodarczych wywołanych efektem koronawirusa. Zobacz: Pismo SGU RP,

17. Stanowisko Zarządu SGU RP z dnia 10.01.2020 r. w sprawie  istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwianie odpadów. Pobierz: SGU RP

16. Wniosek SGU RP z dnia 17.10.2019 r. do Ministerstwa Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie poziomu finansowania przez NFZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu kuracjusza oraz zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w odniesieniu do poziomu odpłatności świadczeniobiorcy. Zobacz pismo Ministerstwo Zdrowia

15. Wniosek o zwiększenie środków na wykorzystanie OZE w uzdrowiskach, w szczególności finansowanie badawczych odwiertów geotermalnych. Zobacz pisma: SGU RP , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14. Zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP   Ministerstwo Zdrowia

13. Wniosek o wnikliwą analizę w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej oferowanej gminom uzdrowiskowym. Zobacz pisma: SGU RP, Ministerstwo Energii

12. Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Zdrowia

11. Apel uczestników Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP odbytego w dniu 14 czerwca 2018 r. w Augustowie. Zobacz pisma: SGU RP, PPRM, KPRM

10. Wsparcie w walce ze smogiem gmin uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP Odpowiedż: KPRM

9. Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP

8. Zmiana treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Zdrowia

7. Utworzenie stref płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej, w których jednostki samorządu terytorialnego będą mogły pobierać wyższe opłaty za parkowanie oraz różnicować je w zależności od lokalizacji parkingu. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Rozwoju

6. Wyjaśnienie wątpliwości związanych z terminem sporządzenia operatów uzdrowiskowych przez gminy (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych). Zobacz pisma: SGU RP  Ministerstwo Zdrowia

5. Aktualizacja operatów uzdrowiskowych w oparciu o dane z państwowego monitoringu dotyczącego stanu czystości powietrza. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Środowiska

4. Apel w sprawie zmian prawnych oraz stworzenia programów finansowych dla poprawy jakości powietrza — ZOBACZ

3. Protest SGU RP w sprawie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w Gazecie Wyborczej w artykule  „CHORE UZDROWISKA” z dnia 18 grudnia 2014r. — ZOBACZ

2. Odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie stworzenia programu priorytetowego dla gmin uzdrowiskowych w zakresie dopłat do cen gazu - ZOBACZ

1. Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie «Niskiego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w planie finansowym NFZ na 2015 rok» - ZOBACZ