Wielkość czcionki:

A A+ A++

33. Pismo z dnia 12.05.2021 r. w sprawie ustalenia  wysokości dotacji uzdrowiskowej w latach 2021 i 2022. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Zdrowia.

32. Pismo z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wydzielenia w ramach pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” - REACT EU dedykowanego wsparcia dla miast i gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

31. Pismo z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wydzielenia w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych środków finansowych oraz stworzenia programu Polskie Uzdrowiska z przeznaczeniem na pomoc dla miast i gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Zobacz pismo: SGU RP

30. Pismo z dnia dnia 15.03. 2021 r. w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zobacz pismo: SGU RP 

29. Pismo z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego, w tym terminów ferii zimowych i przerwy letniej w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Edukacji i Nauki

28. Pismo z dnia 20.01.2021 r. w sprawie przywrócenia działalności gospodarczej w miejscowościach turystycznych. Zobacz pismo SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

27. Pismo z dnia 19.01.2021 r.  w sprawie ponownego otwarcia uzdrowisk, w celu realizacji świadczeń i rozszerzenia programu w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniodawców po przebytej chorobie COVID-19 na zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w uzdrowiskach. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź na pismo: Ministerstwo Zdrowia

26. Pismo z dnia 28.12.2020 w sprawie objęcia opłatą eksploatacyjną w uzdrowiskach zwykłych wód głębinowych i  podwyższenia opłaty eksploatacyjnej. Zobacz pismo SGU RP Odpowiedź pismo: Ministerstwo Infrastruktury

25. Apel z dnia 03.12.2020 r. w sprawie właściwego wykorzystania możliwości uzdrowisk w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Zobacz: Pismo SGU RP Odpowiedź: Pismo Ministerstwo Zdrowia

24. Pismo z dnia 23.11.2020 r. dot. ogłoszenia terminu ferii zimowych 2021 w jednym terminie dla wszystkich województw. Zobacz: Pismo SGU RP. Odpowiedź: Pismo Ministerstwo Edukacji Narodowej

23. Pismo z dnia 18.11.2020 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególnosci gmin uzdrowiskowych. Zobacz: Pismo SGU RP. Odpowiedź Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

22. Pismo z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyłączenia z zakazu działalności w strefie żółtej i czerwonej basenów leczniczych i rehabilitacyjnych. Zobacz pismo: SGU RP. Odpowiedź: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

21. Pismo z dnia 08.09.2020  r. w sprawie podjęcia prac nad zmianą ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r. Zobacz: Pismo SGU RP, Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

20. Pismo z dnia 07.08..2020 r. w sprawie poddawania nieodpłatnym testom na obecnośc koronawirusa pracowników zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz wyłączenie uzdrowisk z tzw. czerwonej strefy. Pismo SGU RP. Odpowiedź Ministerstwo Zdrowia

19.  Pismo z dnia 27.07.2020 r. o wydzielenie w Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 400 mln zł jako specjalnej puli środków dedykowanej wyłącznie gminom uzdrowiskowym w ramach „Uzdrowiskowej Tarczy Antykryzysowej.” Zobacz: Pismo SGU RP, Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju

18. Pismo z dnia 18.03.2020 r. w sprawie podjęcia pilnych prac związanych ze złagodzeniem w uzdrowiskach negatywnych skutków finansowo-gospodarczych wywołanych efektem koronawirusa. Zobacz: Pismo SGU RP,

17. Stanowisko Zarządu SGU RP z dnia 10.01.2020 r. w sprawie  istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwianie odpadów. Pobierz: SGU RP

16. Wniosek SGU RP z dnia 17.10.2019 r. do Ministerstwa Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie poziomu finansowania przez NFZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu kuracjusza oraz zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w odniesieniu do poziomu odpłatności świadczeniobiorcy. Zobacz pismo Ministerstwo Zdrowia

15. Wniosek o zwiększenie środków na wykorzystanie OZE w uzdrowiskach, w szczególności finansowanie badawczych odwiertów geotermalnych. Zobacz pisma: SGU RP , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14. Zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP   Ministerstwo Zdrowia

13. Wniosek o wnikliwą analizę w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej oferowanej gminom uzdrowiskowym. Zobacz pisma: SGU RP, Ministerstwo Energii

12. Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Zdrowia

11. Apel uczestników Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP odbytego w dniu 14 czerwca 2018 r. w Augustowie. Zobacz pisma: SGU RP, PPRM, KPRM

10. Wsparcie w walce ze smogiem gmin uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP Odpowiedż: KPRM

9. Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP

8. Zmiana treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Zdrowia

7. Utworzenie stref płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej, w których jednostki samorządu terytorialnego będą mogły pobierać wyższe opłaty za parkowanie oraz różnicować je w zależności od lokalizacji parkingu. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Rozwoju

6. Wyjaśnienie wątpliwości związanych z terminem sporządzenia operatów uzdrowiskowych przez gminy (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych). Zobacz pisma: SGU RP  Ministerstwo Zdrowia

5. Aktualizacja operatów uzdrowiskowych w oparciu o dane z państwowego monitoringu dotyczącego stanu czystości powietrza. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Środowiska

4. Apel w sprawie zmian prawnych oraz stworzenia programów finansowych dla poprawy jakości powietrza — ZOBACZ

3. Protest SGU RP w sprawie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w Gazecie Wyborczej w artykule  „CHORE UZDROWISKA” z dnia 18 grudnia 2014r. — ZOBACZ

2. Odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie stworzenia programu priorytetowego dla gmin uzdrowiskowych w zakresie dopłat do cen gazu - ZOBACZ

1. Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie «Niskiego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w planie finansowym NFZ na 2015 rok» - ZOBACZ