Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

02.11.2017

Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem…

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami – SPR

25.09.2017

Gospodarka odpadami – SPR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego…

Czytaj więcej

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

08.09.2017

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane…

Czytaj więcej

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk w Województwie Małopolskim

09.02.2016

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk w Województwie Małopolskim

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk to  etap przedkonkursowy, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. Nabór ma charakter zamknięty.  Nabór planów rozwojów uzdrowisk trwa od dnia 3 lutego 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 kwietnia 2016 r. do godziny 16:00 (dzień zamknięcia naboru). Więcej informacji

Czytaj więcej

Małopolska - Projekt "Nowe Horyzonty - szkolenia komputerowe dla osób 50+"

16.01.2014

Małopolska - Projekt

Projekt jest skierowany do osób pracujących lub zamieszkujących na terenie miast (do 50 tyś. mieszkańców) i obszarów wiejskich województwa małopolskiego.

Każdy uczestnik zostanie objęty 80 - godzinnym wsparciem w zakresie przygotowującym do egzaminu ECDL Start. Szkolenia są w pełni dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia i egzaminu.

W ramach…

Czytaj więcej