Wielkość czcionki:

A A+ A++
Opinie wydawane przez Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Gmin uzdrowiskowych RP w odpowiedzi na wnioski i prośby włodarzy gmin członkowskich przedstawia opracowania i opinie dot. aktualnych spraw i problemów gmin uzdrowiskowych.

7. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 września 2015 r. II FsK 1781/13, Pobieranie opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. -WYROK

6. Trybunał Konstytucyjny w Warszawie, Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową; upoważnienie ustawowe - KOMUNIKAT PO - WYROK

5. Interpretacja podatkowa Ministerstwa Finansów w zakresie niepobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w  szpitalach uzdrowiskowych - ZOBACZ

4. NSA w Warszawie -Wyrok II FSK 1216/10 z 2011/12/22 -opłata uzdrowiskowa, szpital uzdrowiskowy - ZOBACZ

3. WSA w Szczecinie - Wyrok I SA/Sz 921/12 z 2013/03/14 - opłata uzdrowiskowa, szpital uzdrowiskowy. - ZOBACZ

2. dr Jan Golba - Istota i charakter prawny dotacji uzdrowiskowej.  - ZOBACZ

1. dr Jan Golba - Utrata statusu uzdrowiska w Polsce - aspekty prawne.  - ZOBACZ