Wielkość czcionki:

A A+ A++

Strategia terytorialna IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

Strategia terytorialna IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce realizuje w imieniu małopolskich gmin uzdrowiskowych projekt pt: ,, Przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”. Zadanie realizowane będzie w ramach typu projektów A. Wsparcie na przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie małopolskiego produktu uzdrowisk poprzez przygotowanie małopolskich gmin uzdrowiskowych do lepszej adaptacji środków z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski.
Głównymi odbiorcami projektu będzie 9 samorządów, na terenie których znajduje się 10 uzdrowisk (Wapienne, Wysowa, Muszyna, Złockie, Żegiestów, Krynica, Piwniczna, Szczawnica, Rabka, Swoszowice) oraz jeden obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie gminy Czarny Dunajec.
Pośrednio z projektu skorzystają również podmioty z branży uzdrowiskowej i turystycznej działające na obszarze wskazanych gmin, przedsiębiorcy, mieszkańcy, jak również kuracjusze i turyści.
Sporządzenie strategii zostanie poprzedzone opracowaniem diagnozy, która zwróci uwagę na zagadnienia związane z zależnościami rozwoju uzdrowisk w Małopolsce. Diagnoza ta stworzy możliwość sformułowania celów przyszłej strategii.
W trakcie przygotowania strategii zorganizowane zostaną również warsztaty i spotkania skierowane do partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie czy działających na rzecz ochrony środowiska.