Wielkość czcionki:

A A+ A++

Podsumowanie konsultacji społecznych strategii terytorialnej

Podsumowanie konsultacji społecznych strategii terytorialnej

Konsultacje społeczne projektu Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce trwały od 18 września 2023 roku do 17 października 2023 roku i miały formę zarówno internetową poprzez zamieszczony na stronie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP (w zakładce poświęconej pracom nad strategią) formularz zgłaszania uwag do projektu strategii, jak i spotkania informacyjne zorganizowanej w Rabce-Zdroju 10 października br. oraz w Piwnicznej-Zdroju 11 października br.
Poprzez formularz zgłaszania uwag 3 instytucje (tj. Cechini Żegiestów-Zdrój Główny, Sp. z o.o., Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Doliny Popradu, Urząd Miasta Krakowa) oraz jedna osoba fizyczna (Grzegorz Maciejewski) zgłosiły łącznie 25 uwag do dokumentu. Ich szczegółowe zestawienie wraz z ostatecznym rozstrzygnięciem ze strony SGU RP jako autora dokumentu – w układzie tabelarycznym – zamieszczono poniżej.

Pobierz podsumowanie konsultacji społecznych