Wielkość czcionki:

A A+ A++

Diagnoza na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

Diagnoza na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

Celem diagnozy jest identyfikacja sytuacji, w jakiej znajdują się aktualnie tj. w 2023 roku małopolskie gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej, w szczególności w kontekście barier i potencjałów dla ich rozwoju, jak i wyzwań stojących przed tymi jednostkami.

Pobierz diagnozę