Wielkość czcionki:

A A+ A++

Formularz konsultacji społecznych do Diagnozy na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce.

21.08.2023

Formularz konsultacji społecznych do Diagnozy na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do opracowanej Diagnozy na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce. Uwagi prosimy zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza w terminie do 10 września 2023 roku. Wypełniony formularz należy przesłać na adres   Pobierz formularz

Czytaj więcej

Informacja o naborze do Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych w projekcie

21.08.2023

Informacja o naborze do Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych w projekcie

Cel przeprowadzenia naboru Celem przeprowadzenia naboru jest uzupełnienie składu Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych, którzy będą współpracowali z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Oddział Regionalny w Małopolsce przy opracowaniu i wdrożeniu „Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”. Członkowie Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych Członkami Zespołu…

Czytaj więcej

Diagnoza na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

09.08.2023

Diagnoza na potrzeby strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

Celem diagnozy jest identyfikacja sytuacji, w jakiej znajdują się aktualnie tj. w 2023 roku małopolskie gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej, w szczególności w kontekście barier i potencjałów dla ich rozwoju, jak i wyzwań stojących przed tymi jednostkami. Pobierz diagnozę

Czytaj więcej

Strategia terytorialna IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

15.05.2023

Strategia terytorialna IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce realizuje w imieniu małopolskich gmin uzdrowiskowych projekt pt: ,, Przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”. Zadanie realizowane będzie w ramach typu projektów A. Wsparcie na przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej…

Czytaj więcej