Wielkość czcionki:

A A+ A++

Uzdrowisko Inowrocław - (rozwój funkcji uzdrowiskowej)

Uzdrowisko Inowrocław - (rozwój funkcji uzdrowiskowej)

Czas realizacji zadania: lata 2008-2012

I etap: lata 2008-2010

1. Modernizację alejek parkowych z korektą ich przebiegu - powiększenie do 25m szerokości placu przed muszlą koncertową i położenie dwóch rodzajów nawierzchni, o łącznej powierzchni 13 558 m2.

2. Korektę oświetlenia projektowanych alejek z wymianą latarni (demontaż istniejących opraw oświetleniowych 32 szt.) - zainstalowano 44 szt. pojedynczych i 4 szt. latarń łukowych z częściową wymianą odcinków linii kablowych.

3. Odwodnienie nawierzchni parkowych - odwodnienie większości alejek i placów odbywa się powierzchniowo w zieleńce.

4. Przyłącze wodociągowe obsługujące szalety publiczne i automatyczne nawadnianie dywanów kwiatowych w parku solankowym

5. Budowę fontanny (m.in. zmieniono lokalizację fontanny, rozebrano starą i wybudowano nową - powrót do historycznej lokalizacji).

6. Projekt gospodarki z istniejącym zadrzewieniem i projekt zieleni - przywrócono tzw. salon ogrodowy w centralnej części parku, założono kwietniki dywanowe o historycznych wzorach.

7. Detale fragmentów architektonicznych - zainstalowanie nowych i modernizacja istniejących detali fragmentów architektonicznych (remont pergoli i murków terenowych, ławki oraz kosze na śmieci).

8. Rozbudowę Parku Solankowego - poszerzenie granic Parku Solankowego o tereny: 18.000 m² odzyskane od Przedsiębiorstwa Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o. Obszar ten został zagospodarowany na tereny parkowe wraz z aranżacją małej architektury o nazwie „Ogrody Papieskie" na cześć Honorowego Obywatela Miasta Jana Pawła II.

9. Przebudowę zaplecza socjalno-magazynowego - przeprowadzono rozbudowę zaplecza socjalno-magazynowego o pomieszczenia sanitarne na terenie uzdrowiska.

II etap: lata 2009-2011

1. Rozbudowa Parku Solankowego - zakupione i przejęte tereny znajdują się na południe od Tężni i na zachód od istniejącego Parku Solankowego, na gruntach obejmujących poszerzenie Parku o tereny: ok. 10 ha będących własnością gminy miasta Inowrocławia, ok. 13 ha pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych i ok. 7 ha zakupionych od prywatnych właścicieli. Na obszarze ok. 30 ha wykonano tereny parkowe wraz  z aranżacją małej architektury, oczko wodne (o pow. 7566 m²) o łatwo dostępnych brzegach, otoczone polanami, które służyć mają do plażowania i piknikowania. Powstałe alejki z oświetleniem, wykonywane są z kostki betonowej. Powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m umożliwiająca rekreację czynną. Wyposażenie projektowanych alejek stanowią ławki oraz kosze z przykryciem.
Ponadto w zakres przedsięwzięcia weszła budowa obiektu, w którym znajduje się: pijalna wód mineralnych, ogród zimowy - palmiarnia oraz skansen - Chata Kujawska.


2. Rewitalizacja Parku Solankowego - obejmuje teren Parku w granicach historycznych o powierzchni ok. 32,5 ha, polegała na modernizacji pozostałych alejek parkowych, małej architektury, remontu i modernizacji budynku szaletu w Parku Solankowym.

W ramach rewitalizacji został również przeprowadzony remont tężni solankowej. Remont wykonywany był segmentowo, w zakres prac naprawczych elementów żelbetowych tężni wchodziły: naprawa żelbetowych tac ociekowych, naprawa żelbetowych filarów - podpór betonowych, naprawa dylatacji, wywóz i utylizacja materiału z frezowania powierzchni.

3. Przebudowa kompleksu basenowo-hotelowego - w ramach projektu powstał sezonowy basen rekreacyjny «Inowrocławska Terma». Obiekt podzielony jest na część wewnętrzną i zewnętrzną. W części zewnętrznej termy wydzielono strefę dla małych dzieci o głębokości 30 cm z atrakcjami oraz basen rekreacyjny o głębokości 110 do 160 cm z 2 torami szer. 3 m i długości 9 m. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 176 m². Terma wyposażony jest w takie atrakcje wodne jak hydromasaż, ławka do hydromasażu, gejzer, armatka, kaskada, przeciwprąd, grzybek, zjeżdżalnia dla małych dzieci, sztuczna rzeka, które dodatkowo wspomagają lecznicze działanie wody solankowej. Basen został wyposażony w rozsuwany dach, który umożliwi korzystanie z obiektu podczas mniej korzystnych warunków pogodowych. Obok termy powstały 2 boiska do streetbala, boisko do siatkówki plażowej, dwa tory kręgielni zabawowej oraz parking na 10 samochodów.