Wielkość czcionki:

A A+ A++

Szlak Jana III Sobieskiego

Szlak Jana III Sobieskiego

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez samorządy, organizacje pozarządowe i biznes. „Szlak Jana III Sobieskiego” powstał w 2008 roku. Łączy historię ze współczesnością dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

 W Radrużu 7 lipca 20013 roku, przy cerkwi p.w. św. Paraskewy, odbyło się widowisko historyczne połączone z imprezę plenerową pt. ”Radruskie spotkanie z Janem III Sobieskim”, organizowane przez Gminę Horyniec-Zdrój. Impreza plenerowa promowała Szlak Jana III Sobieskiego, który dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” zostaje realizowany w poszczególnych gminach. W projekcie biorą udział gminy z trzech województw – świętokrzyskiego (Gmina Zagnańsk i Gmina Chęciny), lubelskiego (Gmina Wólka i Gmina Spiczyn) i podkarpackiego (Gmina Horyniec-Zdrój i Gmina Cieszanów). Wybór miejsca na odbycie tego typu imprezy w Gminie Horyniec-Zdrój nie był przypadkowy, ponieważ w niedawnym czasie cerkiew w Radrużu została wpisana na listę zabytków międzynarodowych UNESCO. Było to połączenie promocji wyjątkowego miejsca/zabytku w skali światowej z dużą imprezą plenerową.