Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki

Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC:  Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Partner wiodący: Miasto Karwina

Partner projektu: Miasto Ustroń

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 1,2 mln euro z czego całkowita wartość projektu po stronie polskiej wyniosła ponad 1,4 mln euro.

Celem projektu było wspieranie rozwoju turystyki dwóch największych miast uzdrowiskowych Euroregionu TS/ŚC dzięki aktywnemu wykorzystywaniu narzędzi promocyjnych oraz wybudowaniu niezbędnej infrastruktury aktywnego wypoczynku i infrastruktury umożliwiającej organizacje imprez kulturalnych.

W ramach działań infrastrukturalnych realizowanych po polskiej stronie wybudowano: pijalnię wód mineralnych, fontannę zasilaną wodą solankową wraz z inhalatorium wokół niej, ścieżki spacerowe, ścieżki zdrowia i ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Zagospodarowano tereny zielone z wykonaniem elementów małej architektury.