Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy

Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy

Termin realizacji: od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31 grudzień 2012 roku

„Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Partnerem wiodącym projektu był Europejski Związek Uzdrowisk ESPA-AETC-EHV z siedzibą w Brukseli. Pozostali partnerzy projektu to małopolskie gminy uzdrowiskowe, Miasto Bardejov (Republika Słowacka, Prešovský kraj) i Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.


Ogólnym celem projektu było budowanie przewagi konkurencyjnej i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym poprzez kreowanie Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy.

Liczba bezpośrednich uczestników przedsięwzięć z zakresu współpracy międzyregionalnej w projekcie wyniosła łącznie 704 osoby. W trakcie realizacji projektu wydano 3 publikacje, zorganizowano 4 wizyty studyjne do uzdrowisk europejskich, 4 szkolenia podsumowujące wizyty studyjne oraz seminaria w trakcie V Forum Regionów w Muszynie i XXI Kongresu Uzdrowisk Polskich
w Szczawnicy.