Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej-Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych

Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej-Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych

Projekt realizowany był w latach 2009-2012.

Dofinansowanie na jego realizacje w wys. 4 800 000zł gmina otrzymała w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 6, Spójność wewnątrz regionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A; Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji.

Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu głównego jakim było poprawienie atrakcyjności miasta Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jego turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem.

Podjęto następujące działania:

 • urządzono place zabaw dla dzieci,
 • urządzono  pole szachowe
 • wybudowano elementy małej architektury (ławki parkowe , pergole drewniane, kosze na śmieci, ławko-stoły)
 • wybudowano amfiteatr na około 250 osób,
 • wykonano nawierzchnię na ciągach pieszych i jezdnych,
 • wykonano murki betonowe wraz z obłożeniem kamieniem naturalnym,
 • wykonano oświetlenie obszaru,
 • urządzono plaże, pole namiotowe i przystań flisacką,
 • zainstalowano zaplecze sanitarno-higieniczne na polu namiotowym,
 • zmodernizowano  skate-park,
 • wybudowano boisko wielofunkcyjne,
 • wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska,
 • wyremontowano most łukowy,
 • wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Poprad,
 • urządzono Leśny Park Zdrojowy.