Wielkość czcionki:

A A+ A++

Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w parku zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowej, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej

Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w parku zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowej, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej

Okres realizacji: 2008-2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Przedmiotem projektu była budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowej, modernizacja obiektu kiwajki na źródle solankowym oraz kompleksowa modernizacja muszli koncertowej.

Celem projektu był rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej Rabki-Zdrój oraz budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory lecznicze, turystyczne i kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 7 mln zł.

Pijalnia i tężnia to dwa drewniane pawilony w kształcie rotund. W jednym z nich mieści się sala do wydawania leczniczych wód wraz z zapleczem, pomieszczeniem socjalnym

i toaletami. W drugim funkcjonuje tężnia – inhalatorium na wolnym powietrzu. Środek tężni stanowi drewniany ruszt wypełniony gałęziami tarniny. W ramach projektu zagospodarowany został także teren wokół obiektu (niska zieleń, elementy małej architektury: ławki, stylowe oświetlenie).

Budynek kiwajiki - niewielki budynek (pow. 24,7 m2)  w bezpośrednim sąsiedztwie tężni, w którym umieszczona jest pompa (tzw. kiwajka) wydobywająca z głębokości 440 m solankę wykorzystywaną w tężni. Bryła budynku została dostosowana kształtem architektonicznym do obiektu tężni i pijalni.

Modernizacja amfiteatru -  w ramach projektu zrealizowano:

- zagospodarowanie terenu przyległego do muszli (przywrócenie dawnego charakteru założenia parkowego),

- modernizację drogi od ul. Chopina,

- zadaszenie widowni,

- zadaszenie sceny,

- modernizację i rozbudowę istniejącej muszli,

- wymianę pokrycia dachowego muszli oraz remont drewnianych elementów budowli,

- remont podpiwniczenia,

- wymianę nawierzchni sceny i remont nawierzchni zaplecza sceny

- dostosowanie amfiteatru do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wymianę nawierzchni widowni, schodów, posadzek wejścia głównego, zakup dodatkowych ławek,

- zakup wyposażenia technicznego amfiteatru.