Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Czwarta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja czwarta – Polskie Uzdrowiska).

W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej / posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.).

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów. Ich szczegółowa lista znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.

Nabór wniosków rozpocznie się 18 lutego 2022 r. i potrwa do 4 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W czwartym naborze gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej będą mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wnioskodawcy tej edycji mogą również równolegle wnioskować o dofinansowanie w drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie dla wszystkich JST/związków JST.

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.
 

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Więcej informacji na stronie BGK - ZOBACZ