Wielkość czcionki:

A A+ A++

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Działanie 4.2
IV priorytet  PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Termin składania wniosków od 13 stycznia 2014 roku do  03.02.2014 roku

Więcej informacji: www.pois.nfosigw.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl