Wielkość czcionki:

A A+ A++

"Klimatyczne uzdrowiska"

Projekty doradczo-szkoleniowe pt.: „Klimatyczne uzdrowiska” oraz „Czas na ekologiczny hotel”. Projekty są realizowane przez Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Klimatyczne uzdrowiska” to ogólnopolski projekt realizowany w okresie od grudnia 2013 r. do kwietnia 2015 r., adresowany do 140 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na obszarach uzdrowiskowych oraz ich kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla w liczbie 280 osób. Projekt ukierunkowany jest na stworzenie strategii ekologicznego rozwoju firm, wprowadzenie środowiskowych aspektów zarządzania oraz wypracowanie planów wdrażania konkretnych rozwiązań, co pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku.

Informacje szczegółowe, formularze uczestnictwa: www.strategiafirmy.pl/uzdrowiska