Wielkość czcionki:

A A+ A++

"Czas na ekologiczny hotel"

Projekty doradczo-szkoleniowe pt.: „Klimatyczne uzdrowiska” oraz „Czas na ekologiczny hotel”. Projekty są realizowane przez Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Czas na ekologiczny hotel” to projekt realizowany w okresie od grudnia 2013 r. do marca 2015 r., we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., skierowany do 84 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących obiekty noclegowe w województwie małopolskim  i śląskim oraz ich kadry menedżerskiej średniego lub wyższego szczebla w liczbie 168 osób. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji beneficjentów w obszarze ekologii, a w dalszej perspektywie wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego poprzez obniżenie kosztów działania i wdrożenie ekoinnowacji.

Informacje szczegółowe, formularze uczestnictwa: www.strategiafirmy.pl/hotel