Wielkość czcionki:

A A+ A++

"Europa to My"

08.06.2015

Jeśli znasz takie miejsce w Twojej okolicy, które zmieniło się dzięki unijnym dotacjom, to weź aparat, zrób kilka zdjęć, a następnie prześlij je wraz z formularzem zgłoszeniowym. Zgłoszenia są przyjmowane od 8 czerwca do 3 lipca 2015 roku. W Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. W przypadku nieletnich konieczne jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia nie mogą być nadsyłane bezpośrednio przez Beneficjentów. Szczegóły…

Czytaj więcej

Konkurs „PZU Trasy Zdrowia”

15.04.2014

Konkurs „PZU Trasy Zdrowia”

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zachęca gminy uzdrowiskowe do udziału w organizowanym przez Fundację PZU ogólnopolskim konkursie „PZU Trasy Zdrowia”. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych w gminach do 50 tysięcy mieszkańców. Celem konkursu jest stworzenie tras w Polsce, które będą miejscem spotkań, rekreacji a także szeroko pojętej aktywności fizycznej i edukacji prozdrowotnej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego…

Czytaj więcej

"Czas na ekologiczny hotel"

16.01.2014

Projekty doradczo-szkoleniowe pt.: „Klimatyczne uzdrowiska” oraz „Czas na ekologiczny hotel”. Projekty są realizowane przez Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Czas na ekologiczny hotel” to projekt realizowany w okresie od grudnia 2013 r. do marca 2015 r., we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., skierowany do 84…

Czytaj więcej

"Klimatyczne uzdrowiska"

16.01.2014

Projekty doradczo-szkoleniowe pt.: „Klimatyczne uzdrowiska” oraz „Czas na ekologiczny hotel”. Projekty są realizowane przez Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Klimatyczne uzdrowiska” to ogólnopolski projekt realizowany w okresie od grudnia 2013 r. do kwietnia 2015 r., adresowany do 140 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,…

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16.12.2013

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.2 IV priorytet  PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Termin składania wniosków od 13 stycznia 2014 roku do  03.02.2014 roku

Więcej informacji: www.pois.nfosigw.gov.pl

Portal…

Czytaj więcej