Wielkość czcionki:

A A+ A++

Krajowa debata o zarządzaniu jakością środowiska w miastach i uzdrowiskach polskich. I konferencja o zarządzaniu jakością powietrza

Krajowa debata o zarządzaniu jakością środowiska w miastach i uzdrowiskach polskich. I konferencja o zarządzaniu jakością powietrza

Business Centre Club – Związek Miast Polskich – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Serdecznie zapraszają na debatę o zarządzaniu jakością powietrza w miastach i uzdrowiskach polskich. To wyjątkowe spotkanie stanowiące forum eksperckiej debaty o jakości życia w polskich miastach i uzdrowiskach. Konferencja ta jest odpowiedzią na obecne problemy związane ze stanem jakości powietrza i zarządzaniem środowiskiem w przestrzeni miejskiej.
Krajowa debata koncentrować się będzie na konieczności podejmowania decyzji służących poprawie jakości życia mieszkańców i kuracjuszy w  warunkach niepełnej informacji i braku rzeczywistych danych  o stanie jakości powietrza na poziomie lokalnym miast i uzdrowisk. Zbudowana będzie wokół analizy  kluczowych dla samorządów wymiarów związanych z problemem badań jakości powietrza i klimatu.
Zdrowie i komfort życia mieszkańców miast i kuracjuszy w uzdrowiskach zależy w bardzo dużym stopniu od stanu środowiska, w którym przebywają. Czyste powietrze to jeden z głównych priorytetów działań na rzecz poprawy stanu środowiska zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zła jakość powietrza determinuje do podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców a skuteczność tych działań zależy od wielu zmiennych.

Zaproszeni do udziału w Konferencji

Minister Zdrowia, Minister Środowiska, Minister Rozwoju, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członkowie Związku Miast Polskich, Członkowie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, przedstawiciele instytucji powiązanych z tematyką debaty.

Miejsce i termin Konferencji

Pałac Lubomirskich (siedziba BCC), sala główna
Warszawa, plac Żelaznej Bramy 10
16 listopada 2016 r. godz. 11.00
Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2016 r.
 

Program konferencji — ZOBACZ

Formularz zgłoszenia udziału w
Krajowej debacie o zarządzaniu jakością środowiska w miastach i uzdrowiskach polskich.
I Konferencja o zarządzaniu jakością powietrza — ZOBACZ