Wielkość czcionki:

A A+ A++

Wójt Gminy Dębica broni mieszkańców przed szkodliwymi skutkami stacji telefonii komórkowej

Wójt Gminy Dębica broni mieszkańców przed szkodliwymi skutkami stacji telefonii komórkowej

29 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Dębica wpłynął wniosek Inwestora P4 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play w postaci stalowej wieży kratowej o wysokości 55,45 m wraz z 9 antenami sektorowymi, 7 radioliniowymi itp. w m.Pustków-Osiedle.

Wójt nie wyraził zgody ze względu na zbyt duże oddziaływanie szkodliwych fal na mieszkańców. W Pustkowie-Osiedlu istnieje już maszt, na którym powyższe anteny mogłyby zostać zamieszczone, bez konieczności budowy kolejnego, który utworzyłby siatkę szkodliwych dla zdrowia fal. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją, która wpłynęła do Urzędu 4 maja, uchyliło decyzję Wójta.

W związku z licznymi negatywnymi głosami ze strony mieszkańców, które m.in. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybyra oraz faktem, że na terenie Pustkowa-Osiedla istnieje już jeden maszt na obiektach sportowych, Wójt postanowił powołać biegłego, który oceni wpływ tak rozmieszczonych fal elektromagnetycznych na zdrowie mieszkańców.

Rozmowy w tej sprawie zostały już podjęte i po zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty, sprawa zostanie wznowiona.