Wielkość czcionki:

A A+ A++

W Gminie Lądek-Zdrój powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna

W Gminie Lądek-Zdrój powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna

11 października 2022 r. w Lądku-Zdroju została utworzona Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Zajmie się ona wytwarzaniem energii w instalacjach odnawialnego źródła energii wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni i jej członków.

Członkowie założyciele spółdzielni:

 • Gmina Lądek-Zdrój
 • Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
 • Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Spółdzielnia będzie produkować energię na potrzeby własne członków spółdzielni, w pierwszej kolejności dla członków założycieli.

Tani i ekologiczny prąd z Farmy FV popłynie w pierwszej kolejności do następujących punktów odbioru na terenie Gminy Lądek-Zdrój:

 • Urząd Miasta i Gminy – Ratusz,
 • Zespół Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju - Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 1
 • Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach,
 • Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
 • Żłobek gminny,
 • Centrum Kultury i Rekreacji, Biblioteka Gminna,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Straż Miejska, monitoring miejski, toalety miejskie,
 • Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy: OSP Lądek-Zdrój, OSP Trzebieszowice, OSP Konradów, OSP Radochów, OSP Skrzynka,
 • Dom Zdrojowy, Kinoteatr, Muszla Koncertowa,
 • Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych i rowerów,
 • Leśny Ogród Drzew i Krzewów Egzotycznych - Arboretum,
 • Świetlice i place wiejskie na terenie gminy – Orłowiec, Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Stójków, Wójtówka, Radochów, Trzebieszowice, Skrzynka, Konradów,
 • Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków
 • Boisko Orlik,
 • Oświetlenie uliczne.

W odniesieniu do ilości energii wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii rozliczonej:

1) nie nalicza się i nie pobiera opłaty:

 1. OZE, o której mowa w art. 95. ust. 1,
 2. mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,
 3. kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

2) nie stosuje się obowiązków, o których mowa w:

 1. art. 52 ust. 1 (umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej),
 2. art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej lub umarzanie świadectw efektywności energetycznej);

3) podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW.

Prawne zawiązanie organów Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej to jeden z pierwszych etapów rozwoju przedsięwzięcia zmierzającego do szerokiego wykorzystania przez lokalny samorząd naturalnych i ekologicznych źródeł energii odnawialnej – zarówno energii słonecznej jak i lądeckiej geotermii. Bardzo ważnym aspektem działania jest też poprawa jakości powietrza w regionie – co w przypadku miejscowości uzdrowiskowej nie pozostaje bez znaczenia.

Równocześnie w pierwszej połowie października 2022 roku Gmina rozpoczęła budowę Farmy FV o mocy 1 MW.  Zakończenie tej inwestycji planuje się do końca tego roku.

Cały projekt zakłada osiągnięcie w sumie mocy 10 MW (łącznie na powierzchni 11,06 ha).

Wraz z rozwojem spółdzielni i rozbudową farmy FV przyjmowani będą nowi członkowie spółdzielni energetycznej - mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie gminy Lądek-Zdrój. W pierwszej kolejności będą przyjmowani członkowie, którzy zrezygnują z opalania węglem, koksem itd. i przejdą na elektryczne promienniki na podczerwień lub pompy ciepła.

W pierwszym roku działalności (2023 r.) Spółdzielni energetycznej przewidujemy, że  oszczędności na energii w Gminie Lądek-Zdrój wyniosą ok. 500.000 zł.

 

ŹRÓDŁO:  Gmina Lądek-Zdrój