Wielkość czcionki:

A A+ A++

W Dolinie Popradu powstanie nowa 230 km pętla rowerowa

W Dolinie Popradu powstanie nowa 230 km pętla rowerowaUrząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna otrzymał informację o zatwierdzeniu projektu flagowego pod nazwą „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu.”

Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową (częściowo budowaną, częściowo prowadzoną po istniejących odcinkach mało uczęszczanych dróg) uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polsko-słowackiego. To pierwszy etap tworzenia rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje mieszkańców Doliny Popradu. Docelowo działania powinny doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich. Szlak rowerowy połączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę-Muszynę-Piwniczną-Szczawnicę-Vyzne Ruzbachy- Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele-Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i samowypływy wody mineralnej. Pętla w Hniezdne będzie się łączyć z inną pętlą budowaną w ramach projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” znacząco zwiększając oddziaływanie projektu oraz wzmacniając pozytywne efekty związane z rozwijaniem transgranicznego produktu turystycznego. Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem polsko-słowackiego konkursu architektonicznego, który spośród szeregu prac pozwoli wybrać koncepcję, najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza. Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują szlak (mapa, strona internetowa), a także mobilna aplikacja, umożliwiająca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych w przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja będzie także  zawierała elementy związane z profilaktyką zdrowotną.

Podejmowanie współpracy transgranicznej jest nieodłącznym elementem rozwoju obszaru pogranicza, wspiera działania zmierzające do podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców pogranicza, pobudza rozwój kontaktów kulturalnych i edukacyjnych, wpływa na rozwój turystyki i handlu, jest istotnym elementem promocji tego obszaru,
a w konsekwencji jest czynnikiem podnoszącym jego konkurencyjność.


Partnerem wiodącym projektu jest Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie. Drugim polskim partnerem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Szczawnica. Po stronie słowackiej partnerami projektu flagowego są Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, Miasto Bardejov oraz stowarzyszenie Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV.

Planowany termin rozpoczęcia prac przypada na początek stycznia 2017 r. a jego realizacja według planów potrwa 24 miesiące. Szacowana wartość całego projektu to niebagatelna kwota 5 279 810,86 EURO.

Plan przebiegu tras rowerowych: