Wielkość czcionki:

A A+ A++

Ustroń został Partnerem programu LIFE, organizowanego przez Unię Europejską. Całkowity budżet projektu wynosi 17 500 000 euro.

Ustroń został Partnerem programu LIFE, organizowanego przez Unię Europejską. Całkowity budżet projektu wynosi 17 500 000  euro.

W dniu dzisiejszym, Przemysław Korcz – burmistrz Miasta Ustroń – odebrał z rąk Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego Certyfikat potwierdzający, że największe miasto uzdrowiskowe w naszym województwie i jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Polsce jest Partnerem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” Ten projekt to kompleksowa  realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej w latach 2022-2027.

Na stronie poświęconej projektowi czytamy: „Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz najbliższe lata, kluczowym wyzwaniem jest poprawa jakości powietrza, gdyż jest to problem, który od lat niesie ze sobą trwałe skutki zdrowotne, ekonomiczne, a także pogorszenie jakości życia mieszkańców. Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji przez gminy w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego.”                                               

Źródło oraz więcej o projekcie tutaj: Śląskie. Przywracamy błękit.