Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rewitalizacja Kaplicy Św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej

Rewitalizacja Kaplicy Św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej

Gmina Bystrzyca Kłodzka od 2020 roku realizuje 2 mikroprojekty pn. „Dziedzictwo kulturowe nas łączy” oraz „Dziedzictwo kulturowe - wspólna droga do wiedzy” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W ramach ww. projektów wykonano prace remontowe przy kaplicy św. Floriana na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wykonano przede wszystkim:

1) prace renowacyjne i konserwatorskie wnętrza kaplicy (posadzka, kruchta wejściowa, część stropu),

2) renowację zewnętrznej kamiennej barokowej kolumny Maryjnej,

3) renowację zewnętrznej kamiennej figury ukrzyżowania.