Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Rabce-Zdroju

Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Rabce-Zdroju

W dniu 16 marca 2017 r. w Rabce-Zdroju odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Komisja obradując pod przewodnictwem poseł Anny Paluch, zaznajomiła się m.in. z następującymi zagadnieniami: skuteczność i wiarygodność badań nt. czystości powietrza na terenie uzdrowisk na przykładzie Rabki-Zdroju, zapoznano się z informacją nt. Państwowego Monitoringu Środowiska oraz z zasadami pomiaru zanieczyszczeń powietrza, z rodzajami podmiotów uprawnionych do ich wykonywania, możliwością prowadzenia stałego monitoringu zanieczyszczeń powietrza w uzdrowiskach. Tematem rozmów podczas posiedzenia był również opublikowany na stronie WIOŚ w Krakowie, miesięczny Biuletyn o Jakości Powietrza, w którym można przeczytać, że uzdrowiska Rabka-Zdrój i Muszyna pod względem poziomu pyłu zawieszonego, wypadają znacznie lepiej niż inne miejscowości. Ma to związek z obostrzeniami nałożonymi na uzdrowiska. W uzdrowiskach nie może funkcjonować przemysł, a obszar podzielony został na strefy ochronne, co bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. wiceministrowie resortów Środowiska i Zdrowia, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki Zdroju, Jan Golba – Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Najwyższej Izby Kontroli.