Wielkość czcionki:

A A+ A++

Nowa jakość buskiej promenady

Nowa jakość buskiej promenady

Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznało prestiżową nagrodę projektowi Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju, jako najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w Polsce. 7 listopada 2013 r. podczas Kongresu Miast Polskich w Krakowie w imieniu Prezydenta RP, który objął honorowy patronat nad konkursem, dyplom i mosiężną tablicę z rąk ministra Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, za przedsięwzięcie rewitalizacji Alei Mickiewicza, odebrali burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora i wiceburmistrz Henryk Radosz.

Aleja Mickiewicza to reprezentacyjna promenada, spełniająca funkcję komunikacyjną, rekreacyjną i spacerową. Buskie korso dzięki rewitalizacji zyskało nową jakość. Przebudowa nie tylko poprawiła przestrzeń publiczną w mieście, ale również wpłynęła na wizerunek Buska-Zdroju, jako miasta uzdrowiskowego. Dzięki przebudowie Alei Mickiewicza na znacznie wyższym poziomie jest komunikacja między częścią zdrojową, a rynkiem. Komfort poruszania się po alei osób niepełnosprawnych, a także z chorobami narządów ruchu, w tym przebywających na leczeniu kuracjuszy jest znacznie większy. Stworzone zostały warunki dla nowoczesnych technologii komunikacji (internet, monitoring) poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej na rewitalizowanym obszarze. Pojawiły się nowe prywatne inicjatywy -  komfortowe ekologiczne pojazdy elektryczne „Słoneczny Express” zapewniające kuracjuszom przejazdy z części uzdrowiskowej do centrum miasta.

Jury konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich uznało, że Aleja Mickiewicza należy do najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w Polsce w 2012 r. Spośród ponad 40 zgłoszonych projektów, buski okazał się bezkonkurencyjny. Deptak prezentuje nową jakość polskiej przestrzeni publicznej, będąc najlepszym przykładem wykorzystania funduszy europejskich i samorządowych.

Tekst EHR