Wielkość czcionki:

A A+ A++

Kwietne dywany na Liście światowego dziedzictwa UNESCO

Kwietne dywany na Liście światowego dziedzictwa UNESCO

Spycimierska tradycja została oficjalnie ogłoszona światowym dziedzictwem kultury podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu UNESCO ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w dniu 16 grudnia 2021 roku w Paryżu.

Położona w gminie Uniejów niewielka wieś Spycimierz, chlubiąca się blisko 200 – letnią nieprzerwaną tradycją układania kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała (oraz cztery niewielkie wsie w województwie opolskim – Olszowa, Zimna Wódka, Zalesie Śląskie i Klucz) od czwartku 16 grudnia 2021 dołączyła do bardzo wąskiego wykazu wyjątkowych i znaczących zwyczajów oraz zjawisk kulturowych z całego świata UNESCO.

- Dziś kwietne dywany wyglądają zupełnie inaczej – są bardziej okazałe i piękniejsze, przyciągają rzesze wiernych i turystów. W tę wielką uroczystość (Boże Ciało przyp.red.) angażuje się cała nasza parafia. Na trzy dni przed świętem całe rodziny zaczynają zbierać kwiaty, liście, szyszki, kłosy, co kto uznaje za stosowne, do przygotowanego wzoru. (…) Postaramy się, aby nasz obyczaj oraz piękne obchody Bożego Ciała przetrwały jak najdłużej – mówi Kinga, jedna z młodszych depozytariuszek tradycji, jako głos międzypokoleniowy.

Kwietne dywany są czwartym po szopkarstwie krakowskim, kulturze bartniczej i sokolnictwie wpisem polskim, który widnieje na liście UNESCO. To także pierwszy wpis w województwie łódzkim.

Jak podkreśla Maria Pełka – Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, uhonorowanie przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji napawa wielką radością i dumą.
- To jeszcze do nas nie dociera, ale mamy świadomość, że jest to wielka sprawa. (…) Dzięki wpisowi w wielu miejscach na świecie ludzie dowiedzą się, że leżąca w Polsce mała miejscowość Spycimierz tak pięknie ubiera drogę kwiatami. Ten wpis musimy jakoś przetrawić i się z tym oswoić, co to dla nas znaczy. Jako parafianie przyrzekamy, że będziemy naszą tradycję kontynuować – zadeklarowała Prezes.

W piątek, 17 grudnia miejscowa społeczność wraz z zaproszonymi Gośćmi, wśród których znaleźli się m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele województwa, powiatu, samorządu, duchowieństwa i lokalnych instytucji oraz media wspólnie świętowali w miejscowym kościele Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu .

Część oficjalna rozpoczęła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Włocławskiej – ks. bp Krzysztof Wętkowski. Liturgię celebrowali także: obecny proboszcz ks. Dariusz Ziemniak, proboszcz parafii Uniejów – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz oraz byli proboszczowie parafii. W trakcie homilii ks. Biskup nawiązał do bogatej historii Spycimierza, sięgającej niemal początków chrześcijaństwa w Polsce. Podkreślił, że kultywowana od niepamiętnych czasów tradycja układania kwiatowych dywanów w święto Bożego Ciała to przede wszystkim wyraz głębokiej wiary w żywą obecność Chrystusa, a w czasach zaborów była manifestacją przynależności narodowej. Homilista nawiązał do osoby św. Jana Pawła II przytaczając słowa papieża Polaka wygłoszone w siedzibie UNESCO w 1980 r.: „Człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym podmiotem kultury, jest też jedynym właściwym jej przedmiotem i celem”. Kończąc homilię, hierarcha zachęcił do troski o kulturę i dodał, że we wspólnocie spycimierskiej w sposób szczególny splata się wiara, tradycja i kultura.
Po Eucharystii licznie zgromadzeni Goście zapoznali się z tradycją kwietnych dywanów oraz poszczególnymi etapami prac związanych z wpisaniem jej na listę UNESCO.

Więcej informacji: https://uniejow.pl/aktualnosci/kwietne-dywany-na-liscie-swiatowego-dziedzictwa-ludzkosci.html

https://uniejow.pl/aktualnosci/spycimierz-swietowal-wpis-tradycji-ukladania-kwietnych-dywanow-na-boze-cialo-na-liste-unesco.html