Wielkość czcionki:

A A+ A++

Gmina Konstancin-Jeziorna przyjęła uchwałę krajobrazową

Gmina Konstancin-Jeziorna  przyjęła uchwałę krajobrazową

Koniec reklamowego chaosu w uzdrowisku. Konstancin-Jeziorna dołączył do niewielkiego grona polskich samorządów, które postanowiły uporządkować przestrzeń publiczną. Od 28 kwietnia 2021r. na terenie całej gminy obowiązuje uchwała krajobrazowa. Wprowadza ona nowe zasady estetyzacji miasta i wsi, do których trzeba będzie się dostosować. Porządkowanie przestrzeni publicznej w gminie Konstancin-Jeziorna to efekt przyjętej 24 lutego br. przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Tzw. uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego. 13 kwietnia br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 28 kwietnia weszła w życie.

Uchwała wprowadza na terenie całej gminy Konstancin-Jeziorna całkowity zakaz umieszczania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych. Dopuszczalne są jedynie szyldy informujące o prowadzonej działalności. Muszą one jednak spełniać szczegółowe wymagania określone w ww. uchwale. Banerów, plakatów, szyldów itp. nie wolno umieszczać także na ogrodzeniach posesji, które od teraz również muszą spełniać określone standardy.

Wiecej informacji: https://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2021-kwiecien/gmina-ma-uchwale-krajobrazowa#cnt