Wielkość czcionki:

A A+ A++

Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych w Inowrocławiu

Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych w Inowrocławiu

Miasto wesprze osoby niepełnosprawne w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu codziennym. Zadanie realizować będzie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, która wygrała konkurs ogłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miasto przekazało na ten cel ponad pół miliona złotych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z pomocy asystenta mogą skorzystać pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne. Przewiduje się, że usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęte zostaną maksymalnie 54 osoby, wymagające wysokiego poziomu wsparcia (w tym maks. 28 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i maks. 14 osób z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) i maks. 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt realizowany będzie do końca listopada 2021 r.

Więcej informacji - inowroclaw.pl