Wielkość czcionki:

A A+ A++

Czy łatwo uzyskać środki unijne na inwestycje publiczno-prywatne?

Czy łatwo uzyskać środki unijne na inwestycje publiczno-prywatne?

Dnia 5 marca 2014 r. Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda uczestniczył w programie TVP Kraków „Czy łatwo uzyskać środki unijne na inwestycje publiczno-prywatne?” W rozmowie uczestniczyli również starosta limanowski Jan Puchała i dr Michał Kudłacz z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wiodącym tematem były inwestycje publiczno – prywatne, które nie są jeszcze zbyt popularne w Polsce. Od pewnego czasu można jednak pozyskać środki unijne na realizację zadań, w których sfera publiczna i prywatna przenikają się, dlatego też zainteresowanie takimi wspólnymi projektami rośnie w gminach i wśród inwestorów prywatnych. Budowa dwupoziomowego parkingu w Pieninach byłaby przykładem takiego zadania i dobrym sposobem na unikniecie większego zadłużenia Szczawnicy. Z pewnością korzyść finansową odniósłby także prywatny inwestor, ponieważ to on czerpałby zyski z inwestycji.

W dniu 8 stycznia 2014 Miasto i Gmina Szczawnica ogłosiło memorandum informacyjne w sprawie pozyskania podmiotów zainteresowanych długoletnią dzierżawą parkingu przy przystani flisackiej w Pieninach. W memorandum określono wstępne warunki, jakie miałby spełniać potencjalny dzierżawca terenu. Została też opracowana ankieta, w której potencjalni inwestorzy mogli przedstawić swoje sugestie i pomysły na wykorzystanie parkingu. W TVP Kraków burmistrz Grzegorz Niezgoda wspominał, że jednym z pomysłów (zasugerowanych przez ankietowanych) na wykorzystanie placu zimą jest ulokowanie w Pieninach lodowiska.

Warto zauważyć, że pierwsza część zadania, jaką było opracowanie projektu, jest już wykonana przez Miasto i Gminę Szczawnica. Na stronie internetowej miasta dostępne są wizualizacje pawilonów handlowych, jakie miałyby powstać w miejsce obecnych kiosków i budek. Dofinansowanie dla realizacji przez Szczawnicę projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej” zostało pozytywnie zaakceptowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Środki potrzebne na wkład własny miasta zapewniłby prywatny inwestor. W zamian za to przez okres czasu określony w umowie pobierałby opłaty za parking po to, aby odzyskać zainwestowane pieniądze.

W programie TVP Kraków była też mowa o planach budowy basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej w Gorcach.

Materiał dostępny pod linkiem: ZOBACZ