Wielkość czcionki:

A A+ A++

Badania archeologiczne na Rynku w Muszynie

Badania archeologiczne na Rynku w Muszynie

Od połowy lipca b.r. na muszyńskim rynku trwają prace wykopaliskowe, które są wstępem do planowanej w przyszłości rewitalizacji jego przestrzeni. Archeolodzy z firmy Sekcja Archeo realizują program badawczy, który pozwoli rozpoznać układ dawnej zabudowy tej części miasta, w skład której wchodziły pierwotnie m.in. budynki ratuszy oraz podziemne składy wina, należące w przeszłości do biskupstwa krakowskiego. Choć do zakończenia prac pozostała jeszcze długa droga, to poczynione dotychczas odkrycia są imponujące i przyniosły już wiele istotnych informacji dotyczących przeszłości rynku, którego historia w większości owiana była aurą tajemnicy.

     Przenosząc się do bliższych nam czasów warto wspomnieć o jeszcze jednym interesującym odkryciu, którego czasy funkcjonowania mogą jeszcze pamiętać niektórzy mieszkańcy miasta. Mowa tu o metalowym zbiorniku i pozostałościach pompy, które służyły prawdopodobnie w okresie przedwojennym do przechowywania i dystrybucji nafty, niezbędnej m.in. do oświetlenia pomieszczeń. Jest to niewątpliwie ciekawe i osobliwe świadectwo nie tak odległej historii Muszyny.                                    

     Realizowane prace archeologiczne pozwalają poznawać nie tylko relikty dawnej zabudowy, ale także życie codzienne dawnych mieszkańców miasta. W toku prac badawczych odkryliśmy już szereg tzw. zabytków ruchomych w skład których wchodzi m.in. pokaźny zbiór fragmentów dawnej ceramiki naczyniowej, fragmenty butelek szklanych i kafli piecowych. Część z nich zasługuje na szczególną uwagę. Są to m.in. monety pochodzące z okresu od XVII do XIX w., ołowiane plomby towarowe, będące świadectwem kupieckiej przeszłości miasta, ołowiane kulki muszkietowe oraz nostalgiczna zabawka dziecięca w postaci ceramicznego gwizdka w kształcie konika.

     Badania archeologiczne, potrwają co najmniej do końca września. Większość odkrywanych reliktów murowanych zostanie w przyszłości stosownie zabezpieczona i wyeksponowana. Tymczasem zapraszamy na muszyński rynek, aby przyjrzeć się interesującej pracy badaczy i osobiście zobaczyć świeżo odkryte elementy dawnej zabudowy. 

Więcej informacji na stronie www.muszyna.pl

Autor: Kamil Durda - Sekcja Archeo