Wielkość czcionki:

A A+ A++

Projekt "Od partnerstwa do kooperacji" Ustka

24.08.2015

Projekt

Informacja turystyczna w nadmorskim kurorcie to instytucja kluczowa dla wizerunku miejscowości. Jak pokazuje przykład Ustki – nawet tak ważne zadanie można w całości powierzyć organizacji pozarządowej. Miasto Ustka, jako partner tego projektu, zobowiązała się do zlecenia zadania publicznego w formule w nim wypracowanej. Zbiegło się to z innym projektem, realizowanym przez miasto. Ustka z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymała pieniądze na…

Czytaj więcej

Badania archeologiczne na Rynku w Muszynie

18.08.2015

Badania archeologiczne na Rynku w Muszynie

Od połowy lipca b.r. na muszyńskim rynku trwają prace wykopaliskowe, które są wstępem do planowanej w przyszłości rewitalizacji jego przestrzeni. Archeolodzy z firmy Sekcja Archeo realizują program badawczy, który pozwoli rozpoznać układ dawnej zabudowy tej części miasta, w skład której wchodziły pierwotnie m.in. budynki ratuszy oraz podziemne składy wina, należące w przeszłości do biskupstwa krakowskiego. Choć do zakończenia prac pozostała jeszcze…

Czytaj więcej

Laureaci Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

20.07.2015

Laureaci Rankingu Samorządów

 Prestiżowy Ranking „Rzeczpospolitej”wyłania gminy, które najlepiej zarządzają swoimi finansami oraz dbają o jakość życia mieszkańców. Po raz 11 zostały wybrane najlepsze gminy i miasta. O znaczeniu samorządów terytorialnych w rozwoju kraju, podczas wręczenia nagród, mówił prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. - Samorząd jest równie ważny jak demokracja. Obywatele chcą mieć wpływ na to co ich…

Czytaj więcej

Uniejów i Muszyna w pierwszej 10 polskich miast najskuteczniejszych w zdobywaniu dotacji z Unii Europejskiej

16.12.2014

Uniejów i Muszyna w pierwszej 10 polskich miast najskuteczniejszych w zdobywaniu dotacji z Unii Europejskiej

Jak podaje portal informacyjny Biznes.pl (należący do grupy Onet.pl) wśród 10 miast, które zdo­by­ły naj­wię­cej kasy z Unii Eu­ro­pej­skiej w prze­li­cze­niu na jed­ne­go miesz­kań­ca, znalazły się Uniejów i Muszyna. Zwy­cięz­ca ran­kin­gu po­zy­skał ośmio­krot­nie wię­cej środ­ków fi­nan­so­wych niż miej­sco­wość, która za­my­ka ze­sta­wie­nie naj­sku­tecz­niej­szych w sta­ra­niach o środ­ki z UE. Inna nie­spo­dzian­ka ran­kin­gu: zna­la­zło się…

Czytaj więcej

Camping nr 78 "Baltic" z tytułem "Mister Camping"

02.12.2014

Camping nr 78

W dniu 21 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Janusz Gromek spotkał się z Januszem Lubińskim i wręczył mu list gratulacyjny. Camping nr 78 „Baltic” zdobył pierwsze miejsce i tytuł „Mister Camping” w konkursie organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. W ramach konkursu oceniane są m.in. stan zagospodarowania i wyposażenia campingu, jego czystość…

Czytaj więcej