Wielkość czcionki:

A A+ A++

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Serwisu Administracyjno-Samorządowego (2/2023)

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Serwisu Administracyjno-Samorządowego (2/2023)

W szczególności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na artykuł „Praca zdalna w urzędzie – wyzwania w świetle nowelizacji Kodeksu pracy” (BS str. 5), omawiający najważniejsze zmiany w przepisach od 7 kwietnia 2023 r. w zakresie wykonywania przez pracowników pracy w formie zdalnej. Dopuszczenie przez ustawodawcę tej możliwości jest rozwiązaniem generującym po stronie pracodawcy sporo wyzwań natury organizacyjnej. W Biuletynie zachęcamy również do zapoznania się z artykułem: „Analiza inwestycji komunalnych – raport BGK” (BS str. 2), w którym autor analizuje ustalenia prezentowane w opublikowanym w listopadzie 2022 r. raporcie Banku, pt. „Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów”, opartym na ankietach skierowanych do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast w Serwisie polecamy niezwykle ciekawy tekst „Skutki wprowadzenia grupy VAT dla JST” (SAS str. 7) opisujący obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. rozwiązanie, pozwalające na współdziałanie i grupowe rozliczanie podatników – tzw. grupa VAT. Autor porusza kwestie nie tylko właściwości grupy, ale przede wszystkim omawia konsekwencje jej utworzenia. Na str. 20 SAS opublikowany jest bardzo ciekawy wywiad z Karolem Rabendą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pt. „Dystrybucja węgla przez gminy – podsumowanie i wnioski na kolejny sezon grzewczy”. Rozmowa dotyczy zakończonego procesu dystrybucji węgla do gospodarstw domowych oraz perspektyw na przyszły sezon grzewczy. Z kolei artykuł „Termin na udostępnienie informacji publicznej przez powiat nie może być wydłużany” (SAS, str. 29), jak sam tytuł wskazuje, dotyczy bezczynności organu (starosty) w sprawie o udostępnienie informacji publicznej. Jak wynika z wyroku WSA każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Oprócz wymienionych artykułów polecamy również:
• Raportowanie o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w gminach i powiatach – SAS str. 10
• Tworzenie prawa miejscowego – jakie zasady obowiązują? – SAS str. 17
• Rada gminy może zezwolić na picie alkoholu w określonych miejscach publicznych – SAS str. 25
• Określenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej – SAS str. 35
• Zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy – SAS str. 39
• Najważniejsze zmiany dla pracowników urzędów w 2023 r. – SAS str. 40
• Protesty wyborcze na przykładzie orzecznictwa – BS str. 7
• Zakres kompetencyjny sekretarza gminy – BS str. 9

Wszystkich zainteresowanych prenumeratą SAS na 2023 r., odsyłamy do szczegółów na stronie: https://www.doradcasamorzadu.pl/prenumerata.html