Wielkość czcionki:

A A+ A++

Władze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce z absolutorium i w nowym składzie.

Władze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce z absolutorium i w nowym składzie.

01 lipca br. w Muszynie spotkali się delegaci Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP OR w Małopolsce na Walnym Zebraniu. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przedstawiciele miast i gmin uzdrowiskowych przyjęli sprawozdanie Zarządu SGU RP OR w Małopolsce z działalności za okres kadencji oraz sprawozdanie finansowe, udzielili także absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego w Małopolsce.

Podczas zebrania delegaci miast i gmin należących do SGU RP OR w Małopolsce wybrali nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Otwarcia Walnego Zebrania dokonał prezes Zarządu SGU RP OR w Małopolsce Jan Golba. Prezes Zarządu powitał obecnych na spotkaniu przedstawicieli gmin członkowskich SGU RP OR w osobach wójtów, burmistrzów, prezydentów i delegatów.

Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji przedstawił Jan Golba – były i obecny prezes Zarządu SGU RP OR w Małopolsce. Informację Komisji Rewizyjnej za rok 2023 przedłożyła Małgorzata Małuch, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SGU RP OR.

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili działalność Zarządu SGU RP OR w Małopolsce oraz Komisji Rewizyjnej udzielając im jednogłośnie absolutorium za okres kadencji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2024-2029 przedstawia się następująco:

Zarząd SGU RP OR w Małopolsce:

  1. Jan Golba, prezes (burmistrz Muszyny)
  2. Piotr Ryba, zastępca prezesa (burmistrz Krynicy-Zdroju)
  3. Leszek Świder, sekretarz (burmistrz Rabki-Zdroju)

Komisja Rewizyjna SGU RP OR w Małopolsce:

  1. Małgorzata Małuch, przewodnicząca (wójt Gminy Sękowa)
  2. Tomasz Michałowski, sekretarz (burmistrz Piwnicznej-Zdroju)
  3. Bogdan Szewczyk, członek komisji (burmistrz Szczawnicy)

Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP OR w Małopolsce określili kierunki działalności Stowarzyszenia na okres kadencji 2024-2029. Wśród najważniejszych znalazły się: podejmowanie działań informacyjnych, wyjaśniających, uświadamiających i prawnych w przypadku naruszenia interesów gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk małopolskich; stałe zabieganie o wsparcie Rządu i władz regionalnych dla realizacji programu aktywizacji gmin uzdrowiskowych w Małopolsce; promocja małopolskich uzdrowisk w kraju i za granicą; pozyskiwanie środków pomocowych, krajowych i zagranicznych na promocję, badania naukowe, szkolenia, tworzenie programów rozwoju gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk małopolskich; podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie przez gminy małopolskie i podmioty uzdrowiskowe środków pomocowych na realizację infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej; podejmowanie działań w celu uzyskania wsparcia rządu RP i samorządu Województwa Małopolskiego dla ograniczenia niskiej emisji w małopolskich gminach uzdrowiskowych.

Zdjęcie Ratusza w Muszynie - LINK