Wielkość czcionki:

A A+ A++

Walne Zebranie Członków SGU RP w Uniejowie

Walne Zebranie Członków SGU RP w Uniejowie

W dniach 6-7 czerwca 2014 r. Uniejów gościł delegatów gmin uzdrowiskowych z całej Polski, którzy przybyli na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdań Zarządu za poprzedni rok działalności oraz omówienie bieżących spraw związanych z gminami uzdrowiskowymi. Obrady otworzył Jan Golba - Prezes Zarządu SGU RP. Prezentowane przez Prezesa Zarządu podsumowanie roku 2013 zostało przygotowane w formie prezentacji multimedialnej obrazującej realizację Uchwały Programowej z dnia 24 lutego 2011 r. Walnego Zebrania Członków SGU RP w Wieliczce oraz celów statutowych stowarzyszenia.

W wystąpieniu sprawozdawczym Prezes Zarządu SGU RP zwrócił uwagę na rosnącą liczbę gmin zabiegających o uzyskanie statusu uzdrowiska, są to m.in. Międzychód, Zaklików, Szczawa, Czarny Dunajec, Miłomłyn. Mirosława Boduch - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SGU RP przedstawiła sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP za  rok 2013. Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdania.

Spotkanie włodarzy gmin uzdrowiskowych było okazją do omówienia najistotniejszych dla samorządów spraw dot. m.in. przygotowywanej nowelizacji ustawy uzdrowiskowej oraz usunięcia zapisów ustawowych blokujących rozwój gmin uzdrowiskowych. W trakcie obrad dyskutowano również nad bieżącą działalnością stowarzyszenia, ważnymi dla gmin uzdrowiskowych kwestiami, a także sposobami ich rozwiązania.

Drugiego dnia pobytu przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obecni na Walnym Zebraniu zwiedzali obiekty inwestycyjne w Uniejowie.