Wielkość czcionki:

A A+ A++

Walne Zebranie Członków SGU RP w Połczynie-Zdroju

Walne Zebranie Członków SGU RP w Połczynie-Zdroju

Program Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie-Zdroju

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP – dr Jan Golba Prezes Zarządu SGU RP.
2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Walnego Zebrania: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu SGU RP za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 - dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej za 2022 r. – Mirosława Boduch, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SGU RP.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wystąpienia zaproszonych gości
8. Podjęcie uchwał i rezolucji.
9. Dyskusja i wolne wnioski.

Godz. 11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
Godz. 12:15 - Wznowienie obrad

Panel pt. Współczesne uzdrowiska – budowa marki i miejsca produktu turystycznego.
10. Zakończenie obrad.

Godz. 13:30-14.30 Obiad
Godz. 15.00 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji jubileuszu 335 lat lecznictwa uzdrowiskowego w Połczynie-Zdroju
Godz. 16.30 Prezentacja walorów uzdrowiska Połczyn i Szwajcarii Połczyńskiej
Godz. 18.30 Kolacja (Zaprasza Burmistrz Połczyna-Zdroju)

2 czerwiec 2023 r.
Godz. 8:00 – 10:00 Śniadanie