Wielkość czcionki:

A A+ A++

Walne Zebranie Członków SGU RP w Polanicy-Zdroju

Walne Zebranie Członków SGU RP w Polanicy-Zdroju

Program Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w dniu 26 czerwca 2024 r. w Polanicy-Zdroju

26 czerwiec 2024 r.

Godz. 11:00

Miejsce obrad: Hotel Bukowy Park, ul. Parkowa 11, 57-320 Polanica-Zdrój

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP – dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP.
 2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Walnego Zebrania: Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji od 18 marca 2019 r. do 31 maja 2024 r. - dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej za okres kadencji od 18 marca 2019 r. do 31 maja 2024 r. i za 2023 r. – Mirosława Boduch, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SGU RP.

Godz. 12:00 – 12:30  przerwa kawowa

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Przyjęcie sprawozdań i (nie) udzielenie absolutorium:

           - Zarządowi,

           - Komisji Rewizyjnej.

 1. Wybory Członków Zarządu na lata 2024-2029.
 2. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na lata 2024-2029.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności SGU RP na lata 2024-2029.
 4. Podjęcie uchwał i rezolucji.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Godz. 15.00 obiad

Godz. 16:00-18:00 zwiedzanie Polanicy-Zdroju

Godz. 19.00 Kolacja w Polanicy-Zdroju