Wielkość czcionki:

A A+ A++

Walne Zebranie Członków SGU RP Oddział Regionalny w Muszynie

Walne Zebranie Członków SGU RP Oddział Regionalny w Muszynie

Program Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Regionalny w Małopolsce dnia 1 lipca 2024 r. w Muszynie

1 lipiec 2024 r.

Godz. 11:00

Miejsce obrad: Ratusz, ul. Rynek 34, 33-370 Muszyna

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP Oddział Regionalny w Muszynie – dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP.
 2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania SGU RP OR.
 3. Wybór Komisji Walnego Zebrania SGU RP OR: Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji od dnia 14 marca 2023 r. do 31 maja 2024 r. - dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej za 2023 r. – Małgorzata Małuch, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SGU RP OR w Małopolsce.

Godz. 12:00 – 12:30  przerwa kawowa

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Przyjęcie sprawozdań i (nie) udzielenie absolutorium:

           - Zarządowi,

           - Komisji Rewizyjnej.

 1. Wybory Członków Zarządu na lata 2024-2029.
 2. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na lata 2024-2029.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności SGU RP OR w Małopolsce na lata 2024-2029.
 4. Podjęcie uchwał i rezolucji.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Godz. 14:00 obiad