Wielkość czcionki:

A A+ A++

Uzdrowisko szansą rozwoju Gminy Zaklików

Uzdrowisko szansą rozwoju Gminy Zaklików

Dnia 28 sierpnia 2014 w Lipie odbyła się konferencja poświęcona perspektywom wykorzystania „leczniczych wód lipskich”. W konferencji uczestniczyli, przedstawiciele parlamentu RP, władz wojewódzkich, sejmiku marszałkowskiego, wójtowie sąsiednich gmin, okoliczni przedsiębiorcy, przedstawiciele miejscowego samorządu oraz mieszkańcy. Konferencję otworzył burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik, przedstawiając zebranym poziom zaawansowania prac nad uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska. Po wystąpieniu burmistrza głos zabrali zaproszeni na konferencję prelegenci: dr Jan Golba - prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, mgr Piotr Łuczyszyn - kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego i Poradni Rehabilitacyjnej  Uzdrowiska w Horyńcu Zdroju, dr hab. Andrzej Demetraki - paleolog (w zastępstwie referat przedstawił Witold Galczak) i mgr inż. Piotr Kalita kierownik referatu inwestycji i rozwoju Gminy Solec-Zdrój.

W swoich wystąpieniach prelegenci zwracali uwagę na korzyści płynące z bycia gminą uzdrowiskową. dr Jan Golba - prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w swoim  wystąpieniu  dużo uwagi poświęcił korzyściom jakie płyną z bycia uzdrowiskiem. Za najważniejszy czynnik uznał zmiany na rynku pracy podkreślając „że jedno miejsce pracy stworzone w przemyśle daje jedno miejsce pracy w otoczeniu, zaś jedno miejsce pracy w uzdrowisku daje sześć miejsc pracy w otoczeniu (handel, gastronomia, usługi)”.

Wszyscy prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali, że powstanie i rozwój uzdrowiska to impuls do rozwoju różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych.

 

Informacje dodatkowe