Wielkość czcionki:

A A+ A++

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zwróciło się do Związku Miast Polskich z prośbą o interwencję i wsparcie działań Stowarzyszenia mających na celu umieszczenie w KPO i ZO dedykowanych środków dla gmin uzdrowiskowych.

Miasta i gminy uzdrowiskowe z wielką nadzieją oczekiwały na ogłoszenie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach którego miały one uzyskać wsparcie realizowane w formule specjalnego „Programu Polskie Uzdrowiska ku przyszłości”. Analiza projektu i przeprowadzone konsultacje utwierdziły nas w przekonaniu, że w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności nie zostaną wydzielone żadne środki dla uzdrowisk celem stworzenia Programu Polskie Uzdrowiska ku Przyszłości, który miał być podstawową formą wsparcia gmin uzdrowiskowych przeżywających poważne trudności w okresie pandemii. Środków tych nie otrzymają również samorządy posiadające na swoim terenie obszary ochrony uzdrowiskowej.

Nie do zaakceptowania przez samorządy są zapisy projektu KPO zmierzające do centralizacji wydatkowania środków finansowych  z wykluczeniem jakiejkolwiek roli  jednostek samorządu terytorialnego.  W projekcie KPO brak jest wyraźnego wskazania, że jst mogą być beneficjentami w poszczególnych komponentach planu.

Pismo SGU RP – ZOBACZ

Stanowisko ZMP - ZOBACZ

Strona Związku Miast Polskich – ZOBACZ