Wielkość czcionki:

A A+ A++

Spotkanie włodarzy gmin uzdrowiskowych w Ministerstwie Zdrowia.

Dnia 29 października 2013 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie włodarzy gmin uzdrowiskowych z Panem Sławomirem Neumannem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Panem Piotrem Warczyńskim  - dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia. W spotkaniu uczestniczył Zarząd SGU RP oraz  liczna reprezentacja Posłów na Sejm RP wchodząca w skład Parlamentarnego zespołu ds. uzdrowisk.

Głównym celem spotkania było wyjaśnienie niepokojących informacji nt. funkcjonowania gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk oraz kwestii dotyczących możliwości pozbawienia statusu uzdrowiska, aż 10-ciu polskich uzdrowisk. Obecni na spotkaniu prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uzdrowiskowych podnosili, że nagłośnione przez Ministra Zdrowia działania w tym zakresie znacząco osłabiły pozytywny dotąd wizerunek uzdrowisk. Włodarze gmin zwracali uwagę na liczne przypadki wycofywania się z uzdrowisk inwestorów, którzy zamierzali ulokować w gminach uzdrowiskowych swoje przedsięwzięcia, ze względu na niejasną sytuację dotyczącą statusu inkryminowanych uzdrowisk.  

Ponadto dyskutowano na temat niespójnego prawa, niejasnych przepisów, niezrozumiałych definicji i wyjątkowo rygorystycznych regulacji prawnych ograniczających możliwość działania gmin uzdrowiskowych, które w rezultacie hamują rozwój uzdrowisk.

Jak zapewnił Pan Minister Sławomir Neumann „… żadna z gmin w Polsce nie utraci statusu uzdrowiska.”  

Podsumowując spotkanie ustalono, że Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. uzdrowisk przygotuje propozycję zmian do obowiązującej ustawy uzdrowiskowej i następnie przedstawi je Ministerstwu Zdrowia.