Wielkość czcionki:

A A+ A++

Spotkanie online Kierownictwa Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP

Spotkanie online Kierownictwa Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP

Dnia 20 listopada 2020 r., o godz. 10:00 w trybie online miało miejsce spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii Pana Andrzeja Gut-Mostowego oraz kierownictwa Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju z przedstawicielami SGU RP. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat działań na rzecz wsparcia rozwoju uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych. Podczas spotkania rozmawiano na temat postępu prac nad Programem Polskie Uzdrowiska. Głównym celem programu jest poprawa sytuacji gospodarczej gmin, w których znajdują się uzdrowiska m.in. poprzez podniesienie jakości i dostępności szeroko rozumianych usług komercyjnych i publicznych, szczególnie zdrowotnych.