Wielkość czcionki:

A A+ A++

Spotkanie konsultacyjne SGU RP nt. projektu Krajowego Planu Odbudowy. 11 marzec 2021.

Spotkanie konsultacyjne SGU RP nt. projektu Krajowego Planu Odbudowy. 11 marzec 2021.

Gminy uzdrowiskowe rozczarowane treścią Krajowego Planu Odbudowy. Pomimo zapowiedzi resortu rozwoju w Krajowym Planie Odbudowy nie uwzględniono wsparcia dla gmin uzdrowiskowych.

Miejsce gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk, a raczej brak tego miejsca w założeniach konsultowanego Krajowego Planu Odbudowy to główny temat dyskusji przeprowadzonych podczas spotkania online  Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

W konsultowanym KPO na próżno szukać wsparcia dla gmin i obszarów uzdrowiskowych, ponieważ w projekcie takiego wsparcia nie przewidziano. Burmistrzowie, Prezydenci i Wójtowie gmin uzdrowiskowych wyrazili swoje rozczarowanie, że problemy tej kategorii gmin  i możliwe wsparcie zapowiedziane przez resort rozwoju zostały w KPO zupełnie pominięte. Pomimo zapowiedzi Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, że „Polska musi być potęgą uzdrowiskową i turystyczną w Europie”, który wyraził nadzieję, że „kolejne lata będą prowadziły do dalszego wzrostu sektora uzdrowiskowego i turystycznego w Polsce”  i stworzenia przez Ministerstwo Rozwoju bardzo obiecującego  „Programu Polskie Uzdrowiska” w ramach KPO, brak jest konkretnych zapisów pozwalających na wsparcie działań gmin uzdrowiskowych.

Jest to tym bardziej frustrujące, że w diagnozie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności uzdrowiska zostały wskazane jako obszary wymagające szczególnej uwagi i interwencji.

SGU RP wielokrotnie podkreślało, że „Uzdrowiska to nasz jedyny narodowy produkt sieciowy, który ma europejską markę.” Należy pamiętać, że uzdrowiska to przede wszystkim zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także hotele, pensjonaty, gastronomia i liczne atrakcje turystyczne, które w okresie pandemii przestały funkcjonować. Uzdrowiska to obszary, które nie mogą funkcjonować bez infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Infrastruktury, powstającej z inicjatywy samorządów lokalnych, właśnie  przy wsparciu środków zewnętrznych. Gminy uzdrowiskowe i podmioty gospodarcze działające w uzdrowiskach muszą mieć możliwość pozyskania środków na nowe inwestycje wzbogacające ten produkt.

Samorządowcy podkreślali, że w przedstawionym projekcie KPO zabrakło odpowiednich zapisów umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego (w szczególności gminom uzdrowiskowym) skorzystanie z tych środków. Brak wsparcia w KPO jeszcze bardziej pogorszy i tak już bardzo złą sytuację tych gmin i doprowadzi do regresu poziomu życia społecznego-gospodarczego  w tych gminach i zubożenia lokalnych społeczności.