Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Zarządu SGU RP w Muszynie

Posiedzenie Zarządu  SGU RP w Muszynie

Dnia 8 grudnia w Ratuszu w Muszynie obradował Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Głównymi tematami spotkania były przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu SGU RP za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 30 listopada 2021 r. oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 października 2021 r. Aprobatę Zarządu uzyskała propozycja budżetu i planu działania Stowarzyszenia na 2022 r.
Rozmawiano także o zaawansowaniu prac dot. projektu wprowadzenia zmian w ustawie uzdrowiskowej i programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska. Gminy uzdrowiskowe nadal oczekują obiecanego wsparcia w ramach POLSKIEGO ŁADU lub RFIL.
Następnie przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w sesji nadzwyczajnej Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.


Link do XL Nadzwyczajnej Sesji Rady MiGU Muszyna z dnia 8 grudnia 2021: ZOBACZ