Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Zarządu SGU RP w Szczawnicy

Posiedzenie Zarządu SGU RP w Szczawnicy

Dnia 24 lipca 2020 r. przedstawiciele Zarządu SGU RP wraz z Grzegorzem Niezgodą, burmistrzem Szczawnicy, dyskutowali na temat obecnej sytuacji gmin uzdrowiskowych. Jak podkreślali przedstawiciele zarządu ekonomiczno-gospodarcze i społeczne skutki epidemii Covid-19 są dla gmin uzdrowiskowych wyjątkowo katastrofalne. Gminy te w miesiącach marzec, kwiecień, maj, czerwiec br. prawie całkowicie zostały pozbawione dochodów z opłaty uzdrowiskowej, która była przeznaczona na realizację kosztownych zadań uzdrowiskowych, w tym wielu inwestycji. Niestety także bardzo słaby sezon turystyczny i uzdrowiskowy nie rokuje zwiększenia dochodów z tego tytułu w następnych miesiącach bieżącego roku. Burmistrzowie podkreślali też zmniejszenia dochodów, jakie wystąpiły we wszystkich gminach w Polsce.

Gminy uzdrowiskowe, pomimo ogromnych trudności finansowych, nie zaprzestały realizacji zadań nałożonych na nie ustawą uzdrowiskową. Realizują też kosztowne inwestycje infrastrukturalne w infrastrukturę turystyczną i uzdrowiskową, a także liczne zadania komunalne oraz związane z ochroną środowiska. Jednostki samorządowe przywiązują dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w uzdrowiskach turystom i kuracjuszom. Przeprowadzane są systematyczne dezynfekcje miejsc ogólnodostępnych, prowadzone są kampanie informacyjne.

Jednak sytuacja finansowa gmin staje się z dnia na dzień coraz trudniejsza. Zarząd SGU RP zdecydował o wystąpieniu do rządu w sprawie utworzenia dla gmin uzdrowiskowych dedykowanego programu wsparcia tzw. Uzdrowiskowej Tarczy Antykryzysowej, w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy uzdrowiskowe oczekują również od rządu wsparcia w zakresie utraconych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Zarząd stowarzyszenia będzie również podejmował działania związane z wydzieleniem środków na uzdrowiska w nowej perspektywie unijnej z przeznaczeniem na inwestycje w nowe produkty turystyczne i uzdrowiskowe, a także inwestycje ekologiczne, komunalne i związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych.